Onderwijskundige innovatie van eigen bodem ontlast de juf


Digitaal leesplankje buigt taalachterstand om en laat de allerkleinsten zelfstandig werken

ALMERE, 20111004 -- Een onderwijsinnovatie van eigen bodem verlaagt de werkdruk van de leerkracht en verhoogt leesprestaties van kinderen uit groep 2 - 3. Woensdag 5 oktober tijdens de Onderwijsdag in Almere demonstreert Biggle Toys de i-blocks: kinderen leren met elektronische blokken op een leuke, stimulerende en intuïtieve manier lezen en rekenen.

Wereldwijd is 5 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van de leraar’. Maar valt er iets te vieren voor de Nederlandse juf en meester? De klassen worden groter en de werkdruk neemt toe. Leerkrachten worden bedolven onder vergaderingen, scholingsdagen, toetsen, testen, rapportagemethodieken, beleidsplannen en wat al niet meer. Gelukkig zijn er ook slimme innovaties die de juf en meester van groep 2 en 3 ontlasten. i-blocks is hier een goed voorbeeld van.   

 Aap, noot, blocks 

i-blocks is een onderwijsinnovatie uit Nederland voor kinderen in groep 2 en 3. i-blocks maakt taal tastbaar. Letterlijk. Jonge kinderen leren op een leuke, stimulerende en intuïtieve manier lezen en rekenen. Omdat elk kind,ongeacht het niveau zelfstandig met i-blocks aan de slag kan, kan de leerkracht de aandacht gelijkmatiger verdelen over alle kinderen in de groep. Gebrek aan aandacht, daar is iedereen de dupe van. Ook de snelle leerling moet voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd worden zodat hij of zij zich niet gaat vervelen.  

 Taalachterstand ombuigen

i-blocks draagt, zo blijkt uit de vele positieve reacties uit het onderwijs, (letterlijk) ook een steentje bij om het probleem van een taalachterstand in een zeer vroeg stadium te bestrijden en om te buigen. Hoe eerder het probleem aangepakt wordt, des te sneller de achterstand overbrugd is.      

Biggle Toys, de Nederlandse producent van i-blocks, demonstreert op 5 oktober tijdens de grootschalige Onderwijsdag Almere de vele mogelijkheden van i-blocks.

Biggle Toys B.V.Noot voor redacties:

Deel: ' Onderwijskundige innovatie van eigen bodem ontlast de juf '
Lees ook