Hora Est! Leren promoveren: De Rotterdamse aanpak


Vanaf vrijdag 9 oktober op de Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, 20150624 -- Vanaf vrijdag 9 oktober biedt Erasmus Academie opnieuw Hora Est! Leren promoveren aan. Voor nieuwe helden in de wetenschap hét programma om een topdeskundige te worden op het terrein waar hun hart ligt.

Inhoud
Het nieuw opgezette Hora Est! programma helpt deelnemers die de wens hebben om te promoveren binnen een typisch Rotterdams kader op weg. Een combinatie van zowel een theoretische als praktische benadering: Rotterdam blijft immers de stad van de doeners. Promoveren betekent ten slotte niet alleen het uitbreiden en verdiepen van kennis, maar het betekent ook aanpakken: promoveren is een intensief en langdurig traject en als (buiten)promovendus moet men van aanpakken weten.

In diverse colleges en gesprekken met begeleiders en docenten werken deelnemers aan hun ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker. Ondersteund door meerdere intervisiemiddagen en verschillende opdrachten, ontwikkelt men een duidelijke en werkbare opzet voor het promotieonderzoek.

Opbrengst
Na het volgen van Hora Est! zijn deelnemers in staat om binnen het kader van hun projectplan een onderzoeksvoorstel te schrijven en hun weg te vinden naar een promotor.

Voor wie?Hora Est! Leren Promoveren is bedoeld voor iedereen die niet aan een universiteit werkzaam is, maar toch de wens heeft om als buitenpromovendus een proefschrift te schrijven en de doctors­graad (PhD) te bemachtigen.

Ervaringen‘Het Hora Est programma heeft mij die zet in de rug gege­ven om een goede start met mijn promotietraject te maken. De colleges zijn zo samengesteld dat de belangrijke thema’s waarin je in het promotietraject mee te maken krijgt, aan de orde komen’.

‘Hora Est! biedt een kritische reflectieve omgeving waarmee ik verder kwam in het proces van mijn promotieonderzoek”

Meer informatie & inschrijven
Voor meer informatie over Hora Est! Leren promoveren gaat men naar de website www.erasmusacademie.nl/hora-est.
Hier kan ook de factsheet van het programma aangevraagd worden en/of kan men zich direct inschrijven.
Of bel met Lotje Bouman, programmacoördinator van Erasmus Academie, tel. 010-408 86 05. U kunt ook een mail sturen naar: bouman@erasmusacademie.nl. Graag licht zij e.e.a. toe.Noot voor redacties:

Deel: ' Hora Est! Leren promoveren De Rotterdamse aanpak '
Lees ook