Vitamine K2 voorkomt botverlies


Nieuw Nederlands onderzoek toont aan dat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7) botverlies voorkomt en botsterkte verbetert bij postmenopauzale vrouwen.

MAASTRICHT, 20130327 -- In het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Osteoporosis International [1] zijn maandag de resultaten verschenen van een baanbrekende studie met een gepatenteerd voedingssupplement met menaquinone-7, een vorm van vitamine K2. In de drie jaar durende interventiestudie werden de effecten bestudeerd van menaquinone-7 (kortweg MK-7) op de botgezondheid.

Osteoporose (botontkalking) komt wereldwijd veel voor bij ouderen. Door de vergrijzing zal osteoporose in absolute aantallen de komende jaren sterk toenemen. Vooral vrouwen worden na de menopauze getroffen door een sterke vermindering van de botmassa.

Door het verlies van botmineralen neemt het risico op fracturen bij vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar sterk toe. Het levenslange risico op fracturen is voor deze groep 40%. Voor mannen is dit 13%. Door de vergrijzing zullen botfracturen door osteoporose een steeds groter probleem worden voor de gezondheidszorg.

In totaal werden 244 vrouwen in de gerandomiseerde studie opgenomen en verdeeld over een placebogroep en een groep die 180 microgram (mcg) MK-7 kreeg. Zij kregen dagelijks één capsule gedurende 36 maanden. De botmineraaldichtheid werd aan het begin van het onderzoek en verder elk jaar gemeten met de DXA, een standaard methode om de botdichtheid te meten. Daarnaast werden de gehaltes in het bloed gemeten van het boteiwit osteocalcine. Osteocalcine speelt een belangrijke rol voor het behoud van de botmassa. Omdat osteocalcine geactiveerd moet worden door vitamine K, is de hoeveelheid geactiveerd osteocalcine een graadmeter voor de vitamine K-status en voor de botdichtheid.

De menaquinone-7 groep vertoonde een aanmerkelijke toename (21%) van het actieve osteocalcine. Het inactieve osteocalcine, een graadmeter voor het fractuurrisico, verminderde met ruim 50%, terwijl dit met 4% toenam in de placebogroep.

Na drie jaar suppletie werden duidelijke verbeteringen gezien in het gehalte aan botmineralen en de botmineraaldichtheid in de onderste ruggenwervels en de kop van het dijbeen. Ook de inzakking van de wervelkolom was beduidend minder door suppletie met MK-7. Bovendien was de botsterkte verbeterd na de drie jaar suppletie met MK-7.

"De bewezen verbeteringen in de klinische uitkomsten zijn van groot belang", legt dr. Cees Vermeer, hoofdonderzoeker van de studie bij VitaK laboratorium aan de Universiteit Maastricht, uit.

“Deze baanbrekende studie toont aan dat voedingssuppletie, met menaquinone-7 gedurende drie jaar, botverlies voorkomt bij postmenopauzale vrouwen. Met dit onderzoek bevestigen we tevens dat de gezondheidsvoordelen van vitamine K2 het best kunnen worden aangetoond over langere perioden dan we eerst hebben verondersteld”.

De dosis van 180 microgram menaquinone-7 per dag gaf een significante daling van leeftijdsgebonden verlies van de botmassa en daardoor verbetering van de sterkte van de botten.

Het gepatenteerde supplement, dat in de studie gebruikt is, bevat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7) als gefermenteerd extract. Menaquinone-7 is een bijzondere vorm van vitamine K2 die dagen langer in het lichaam actief blijft en een grotere activiteit heeft dan andere vormen van vitamine K, zoals plantaardig vitamine K1 en vitamine K2 in de vorm van synthetisch MK-4. (Het synthetische MK-4 moet gebruikt worden in een dosering die 250 maal hoger ligt dan van MK-7).

Supplementen met menaquinone-7 kunnen postmenopauzale vrouwen helpen om botverlies te voorkomen. De vitamine K2 menaquinone-7 180 mcg – die is gebruikt in de studie - is onder andere verkrijgbaar van Springfield.

Bron: [1] Osteoporosis International as an Online First Article (DOI 10.1007/s00198-013-2325-6.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-013-2325-6


Deel: ' Vitamine K2 voorkomt botverlies '
Lees ook