Augeo vernieuwt online cursussen voor SEH en Kinderafdeling


Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling én kindcheck

DRIEBERGEN, 20140430 -- Verpleegkundigen en artsen van de Spoedeisende Hulp en Kinderafdelingen kunnen de vernieuwde online cursussen van Augeo academy volgen. In de cursussen ‘Werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is nu ook de verplichte Kindcheck opgenomen. Ook gaan de nieuwe cursussen in op partnergeweld en ouderenmishandeling.

Cursisten leren wat de Wet Meldcode precies inhoudt, wat de stappen van de Meldcode zijn en hoe je er mee kunt werken. De Kindcheck is onderdeel van de Wet Meldcode en ook van toepassing op verpleegkundigen en artsen van de Spoedeisende hulp en Kinderafdeling. De Kindcheck eist van professionals om ‘achter’ hun volwassen patiënt te kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verslavingsproblemen, geweld in het gezin of depressie. De professional die de volwassene behandelt moet zich altijd de vraag stellen of de ouder in staat is voor zijn kinderen te zorgen.

Augeo: eerste ontwikkelaar online cursussen medisch professionals
De stichting Augeo is de eerste organisatie in ons land die online cursussen voor medisch professionals heeft ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het herkennen van mogelijke signalen die kinderen kunnen geven als zij mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden. Inmiddels schoolt zo’n 80 procent van de ziekenhuizen artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp en Kinderafdelingen met de online cursussen van Augeo. 

Augeo is een particuliere stichting en zet zich in voor de veiligheid en het welzijn van kinderen en gezinnen. Dit doet Augeo onder meer door online leermiddelen te ontwikkelen, zoals e-learning en het online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM).

De cursussen kosten 50 euro per persoon. Dit dekt de helft van de kosten die gemaakt zijn om de e-learning te ontwikkelen. Augeo neemt de andere helft voor haar rekening om zo haar missie om zoveel mogelijk professionals te scholen op het gebied van kindermishandeling te bereiken. De inkomsten die Augeo genereert door cursussen te verkopen, worden opnieuw geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen om kindermishandeling tegen te gaan.

Alle informatie over de online cursussen vindt u op www.augeo.nl:

SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen: ‘Werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

Verpleegkundigen kinderafdeling: ‘Werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’


Deel: ' Augeo vernieuwt online cursussen voor SEH en Kinderafdeling '
Lees ook