De multiculturele vacaturesite www.diversiteitvacatures.nl van start


Connecting Diversities lanceert nieuwe vacaturesite voor werkgevers in de strijd om de multiculturele arbeidskracht

ROTTERDAM, 20080903 -- Het adviesbureau Connecting Diversities lanceert op 3 september 2008 de vacaturesite www.diversiteitvacatures.nl. De site is het platform om werkgevers en allochtone werknemers samen te brengen.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Werkgevers zijn zich er steeds meer van bewust dat zij zich extra moeten inspannen om de strijd op de alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt te winnen. Dit is niet alleen van maatschappelijk belang maar ook uit bedrijfseconomisch oogpunt.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de komende tijd het aantal 65-plussers in Nederland bijna zal verdubbelen. Daarnaast zal de potentile beroepsbevolking tussen nu en 2040 afnemen van 10 miljoen naar 9 miljoen.

Echter neemt het aantal niet-westerse allochtonen in de beroepsbevolking in rap tempo toe. Vooral in de grote steden is momenteel meer dan de helft van allochtone afkomst. Daarnaast stijgt het aantal multiculturele studenten op MBO scholen, hogescholen en universiteiten. Dit biedt kansen voor werkgevers. Werkgevers daarentegen weten vaak niet de grote groep van multiculturele jongeren en professionals te bereiken.]

Dit komt met name doordat werkgevers vaak de eigen wervingskanalen gebruiken om de multiculturele groep te bereiken, terwijl allochtonen vaak eigen sollicitatiekanalen hebben. Deze verschillende kanalen zijn vaak niet dezelfde kanalen. Dit heeft als gevolg dat werkgevers en de allochtone beroepsbevolking elkaar niet weten te vinden.

Met www.diversiteitvacatures.nl wordt een grote stap gezet om deze twee groepen van werkgevers en de multiculturele jongeren en professionals nader tot elkaar te brengen.

Het adviesbureau Connecting Diversities www.connecting-diversities.nl is gespecialiseerd in het bevorderen van diversiteit binnen organisaties. Connecting Diversities geeft advies aan organisaties en verzorgt trainingen omtrent culturele diversiteit.


Deel: ' De multiculturele vacaturesite www.diversiteitvacatures.nl van start '
Lees ook