PRIMA anti-pestmethode effectief tegen pesten op de basisschool


WOERDEN, 20080201 -- Structurele aandacht in het schoolbeleid voor het onderwerp pesten leidt tot een afname van pesten op de basisschool en met name in de lagere groepen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de PRIMA anti-pestmethode.

21% van de kinderen op basisscholen is tenminste twee keer per maand slachtoffer van een pestincident. Ook geeft 8% van de kinderen aan tenminste twee keer per maand andere kinderen te pesten. Pesten is daarmee een hardnekkig probleem waar basisscholen mee te maken hebben. In de afgelopen twee jaar is de PRIMA ( PRIMA staat voor ProefIMplementatie Antipest-beleid) anti-pestmethode voor het basisonderwijs in pilotvorm op 24 basisscholen onderzocht. Na twee jaar is PRIMA gevalueerd en zijn de effecten in kaart gebracht door TNO.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat op scholen die werken met de PRIMA anti-pestmethode, het aantal gepesten na twee jaar met bijna tweederde is verminderd. Het aantal pesters is na twee jaar met bijna de helft gedaald.
Het onderzoek laat ook zien dat het belangrijk is dat een school al in lagere groepen start met anti-pestactiviteiten. De PRIMA anti-pestmethode werkt met name voor kinderen in groep 6.
Ook door het tegelijkertijd introduceren van meerdere activiteiten, zoals het invoeren van een gedragscode, het opstellen van groepsregels en het geven van lessen over pesten, blijkt te werken.
De PRIMA anti-pestmethode vermindert het pestgedrag door structureel en systematisch aandacht aan pesten te besteden.

PRIMA anti-pestmethode
Centraal bij PRIMA staat dat basisscholen proactief en gedurende het gehele schooljaar een anti-pestbeleid voeren. De methode richt zich op kinderen die gepest worden en kinderen die anderen pesten. Met PRIMA wordt pesten op school-, groeps- en individueel niveau aangepakt. Daarnaast worden ook de ouders erbij betrokken en krijgt de school intensieve begeleiding van de regionale GGD'en of onderwijsbegeleidingsdiensten. De methode bestaat uit een handleiding, lesmateriaal en een training voor leerlingen, scholen en regionale begeleiders. Kenmerkend voor de PRIMA anti-pestmethode is dat de schoolleiding een permanent anti-pestbeleid voert op basis van heldere afspraken en regels voor leerlingen en docenten. De methode is gebaseerd op de aanpak die de psycholoog en wetenschapper Dan Olweus uit Noorwegen heeft ontwikkeld. Zijn methode is succesvol gentroduceerd in onder meer Noorwegen, Canada, Finland en Belgi en nu ook naar de Nederlandse situatie aangepast.

Samenwerking
De PRIMA anti-pestmethode is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, TNO, GGD Nederland en branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus EDventure. De regionale GGD'en en onderwijsbegeleidingsdiensten ondersteunen en adviseren de basisscholen uit de pilot bij de toepassing van PRIMA. Het NIGZ ondersteunt de regionale GGD'en en onderwijsbegeleidingsdiensten.


Deel: ' PRIMA anti-pestmethode effectief tegen pesten op de basisschool '
Lees ook