Schriftelijke vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Kwint (SP) en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

Schriftelijke vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Kwint (SP) en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

1. Heeft u kennisgenomen van berichtgeving rond de grote hoeveelheid leerlingen op de opleiding logistiek van het ROC Zadkine die nauwelijks deelneemt aan de ingeroosterde lessen? (1) (2)

2. Wat is uw opvatting over de wijze waarop ROC Zadkine hier geen grip lijkt te hebben op de mate van aanwezigheid van veel van haar leerlingen?

3. Hoe beoordeelt u de rol en verantwoordelijkheden van ROC Zadkine, gelet op het feit dat de Onderwijsinspectie in een rapport constateert dat de aanwezigheidsregistratie op de locatie aan de Aluminiumstraat niet deugt en niet betrouwbaar is, dat het veelvuldig verzuim volgens de inspectie leidt tot een ernstige situatie met een groot risico op uitval van kwetsbare studenten en dat leerlingen daarnaast niet op de hoogte worden gebracht van roosterwijzigingen. Gaat u de instelling hier op aanspreken?

4. Hoe beoordeelt u voorts in dit kader de situatie waarbij de onderwijsinspectie volgens de berichtgeving over twee maanden weer kijkt naar de stand van zaken rond het verzuim op deze opleiding? Bent u het met ons eens dat de huidige signalen sneller om actie vragen?

5. Hoe beoordeelt u de situatie waarbij de onderwijsinspectie volgens de berichtgeving over twee maanden weer kijkt naar de stand van zaken rond het verzuim op deze opleiding? Bent u het met ons eens dat de huidige signalen sneller om actie vragen?

6. Wat is uw opvatting over de opmerking vanuit de wethouder Onderwijs (2) in Rotterdam die stelt dat de gemeente haar controletaak niet goed kan uitoefenen doordat de verantwoordelijkheid rond het verzuim bij de onderwijsinspectie is komen te liggen?

7. Op welke wijze wilt u het door uzelf als 'onacceptabel' bestempelde grootschalige verzuim en het risico op voortijdig schooluitval concreet aanpakken?

8. Leerlingen die niet of nauwelijks op school zijn geweest, haalden toch hun diploma. In hoeverre is dit een gevolg van het steeds zwaarder afrekenen van scholen op het zoveel en zo snel mogelijk behalen van diploma’s? Kunt u uw antwoord toelichten?

9. Is er zicht op de situatie van leerlingen die niet of nauwelijks op school zijn geweest, maar toch hun diploma hebben gehaald? Om hoeveel studenten gaat het en wat is hun huidige positie op de arbeidsmarkt?

10. In hoeverre was het personeel (deels) op de hoogte van de gebreken op het ROC Zadkine? Wat zegt dit volgens u over de cultuur op het ROC Zadkine? Kan de minister dit toelichten?

(1) https://nos.nl/artikel/2200604-groot-deel-leerlingen-locatie-zadkine-rotterdam-volgt-lessen-niet.html

(2) https://www.rijnmond.nl/nieuws/160866/Onderwijswethouder-wil-toezicht-schoolverzuim-terug-bij-gemeente

Deel: ' Kamervragen over absentie leerlingen ROC Zadkine Rotterdam '
Lees ook