Landelijke Docentencongres Bank- en Verzekeringswezen


De tweedaagse landelijke docentendagen Bank- en Verzekeringswezen

NUNSPEET, 20151125 -- Het VDAB Docentencongres zal in het teken staan van alle wijzigingen tot en met januari 2016: De huidige ontwikkelingen binnen de Financiële Dienstverlening WFT en praktijk in 2015 - 2016. Het bewaken en verwerken van de diplomaeisen voor de Financiële dienstverlening door CDFD. De CDFD geeft een toelichting op de noodzaak van het behalen van de WFT’s en actueel te houden. Verder komen de werkwijze van CDFD, de diploma-eisen, examinering en de vraagstelling aan de orde. Het congres wordt gehouden op NH-Sparrenhorst Nunspeet, Eperweg 46 in Nunspeet, postcode 8072 DB

Standaard hypotheken blijft WFT advies noodzakelijk?

De wetgeving m.b.t. hypothecaire geldleningen is steeds aan verandering onderhevig.

Wat betekent dit voor de praktijk, de advisering en de verstrekking hypothecair krediet?

De Hypotheekbond gaat in over de In-Outs van deze stelling en wat is de invloed van BKR hierop.

Loon voor Later

Samenhang tussen Pensioenen,lijfrente en andere vormen van oudedagvoorziening?

De wetgeving hieromtrent is steeds bezig met ad-hoc beslissingen en verandering onderhevig.

Wat betekent dit voor de praktijk, de advisering en de verstrekking?

 

WFT basis is helaas geen vereiste voor WFT zorg? Is dit het begin van de Woekerzorgpolis?

Wat houdt WFT-basis in. Welke bevoegdheden binnen de financiële sector zijn dan gewaarborgd.

Waarom valt de zorg daarbuiten?

 

Er zal speciale aandacht worden besteed aan praktische vaardigheden binnen de WFT.

Dit onderdeel wordt op een interactieve wijze gepresenteerd.

De praktische vaardigheden binnen schools en op de praktijkplaats komen aan de orde.

Hoe kunnen scholen anticiperen PE Plus examens voor bestaande en nieuwe WFT geslaagden?

Hoe ziet de nieuwe PE-certificering er uit? Wat houdt het in, hoe kan men aan de vereiste PE-punten voldoen en hoe kunnen we daar al aandacht aan besteden binnen het MBO-onderwijs.

Volmachtagenten – Serviceproviders en Aanbieders van financiële producten worstelen met de zorgplicht naar afnemers van deze producten toe.  Door wie kan de wettelijke zorgplicht gewaarborgd blijven tegen redelijke kosten.

Hoe kunnen stage plaatsen worden ingevuld versus AFM – WFT eisen? 

Hier laten de praktijk aan het woord. Wat houden MBO-functies in. Hoe kunnen de leerlingen binnen hun stage daar optimaal aan werken. Wat wordt van de leerlingen verwacht, voor dat ze naar de BPV gaan.

Erfrecht en Nalaten?.

Erfrecht en Nalatenschap. Hoe luidt de huidige wetgeving omtrent erfrecht en nalatenschap.

Wat is verstandig om en hoe vast te leggen?

Het programma overzicht treft u aan op https://www.VDAB-Nieuws.nlOver de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.

www.examens-wft.nl , VDAB-Nieuwsbrief , www.vdab-talent.nl  ,  www.VDAB-Persdienst.nl , Dekkingsgraad ,  Update-pensioen


Deel: ' Landelijke Docentencongres Bank- en Verzekeringswezen '
Lees ook