VDAB – Bokaal 2014 uitgereikt aan “Harke van de Wal”


VDAB – Bokaal 2014 uitgereikt aan “Harke van de Wal” van Stichting Praktijkleren

NUNSPEET, 20141120 -- Tijdens het VDAB - Docentencongres op 20 november 2014 in Nunspeet is aan Harke van de Wal de “VDAB – Bokaal 2014” uitgereikt. Ieder jaar wordt op nominatie van leden- en belangstellenden van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) de VDAB – Bokaal uitgereikt.

Om genomineerd te worden dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Beroepsonderwijs duidelijk ondersteunend hebben gemaakt tussen theorie en praktijk.
 • Het moet vernieuwend zijn en met een visie die de tijd ver vooruit is.
 • Het moet ondersteunend zijn aan de opleiding Bank- en Verzekeringswezen.
 • Het integreren van oude naar nieuwe, al dan niet computergestuurde, lesmethodes.
 • Het draagvlak van de vernieuwing moet zichtbaar aantoonbaar zijn.
Het bestuur van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) heeft unaniem de nominatie (voordracht) ondersteund voor het toekennen van de VDAB – Bokaal 2014 aan Harke van de Wal op grond van de volgende kenmerken genoemd in de bijbehorende oorkonde:

Harke heeft zich sinds 1991 ingezet om in de behoefte te voorzien theoretische opleidingstrajecten  naar  praktische, beroepsgerichte en competentiegerichte trajecten voor de mbo-opleidingen in de sector economie te vertalen, waaronder de opleiding Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen. De eerste opdracht dateert van 1995, nadat een jaar eerder, in het oprichtingsjaar van de VDAB,  door het succes het BIT project (t.b.v. de ontwikkeling van een simulatie bedrijfsadministratie), het Morgenland College te Hoogeveen het initiatief nam om de inhoud van de opleiding meer af te willen laten stemmen op de praktijk. Zeven scholen voor MEAO ondersteunden het initiatief om de eerste simulatie Bank – en Verzekeringen te laten maken.

Het resultaat van dit project heeft uiteindelijk geleid tot implementatie van de praktijksimulaties voor de opleiding commercieel medewerker Bank en Verzekeringswezen op 39 ROC’s, en dan te bedenken dat niet alle ROC’s de opleiding verzorgden. Een absolute “hit” bij stichting BIT simulaties in de periode naar competentiegericht “Praktijkleren”.

Harke heeft in een periode van ruim 20 jaar blijk gegeven in staat te zijn de eisen die het beroep stelt (en de veranderingen daarin) te vertalen naar leeromgevingen binnen de school, die voorbereiden en aansluiten bij de beroepspraktijk. Met gedrevenheid, maar vooral ook met een toekomstgerichte visie op beroepsonderwijs in het algemeen en praktijkleren in het bijzonder.

Vele docenten zijn bij de een– en tweedaagse cursussen door hem geinspireerd en presentaties bij jaarlijkse onderwijsmanifestaties en congressen konden feitelijk beschouwd worden als noodzakelijk te volgen bijscholings– en opfriscursussen. Het is dan ook niet meer dan terecht dat Harke in dit jubileumjaar van de VDAB de bokaal krijgt uitgereikt. Velen die de bokaal al in ontvangst hebben mogen nemen zijn vooral ook door zijn invloed op het onderwijs “bokaalhouder” geworden. De VDAB en de leden zijn hem gedurende de 20 jaren van bestaan veel dank verschuldigd.

Eerder werd de VDAB – Bokaal uitgereikt aan:
 1. 2001 Hr. Nick Molenaar oud directeur van de BAVAM
 2. 2002 Hr. Jan Colly oud directeur van Stichting BIT
 3. 2006 Hr. Wouter Roerdink Aventus Apeldoorn
 4. 2007 Mw. José van Kessel NOVA – College Haarlem
 5. 2008 Hr. Theo Coppens ROC van Amsterdam
 6. 2009 Hr. Paul Ganzenboom ROC van TWENTE
 7. 2010 Hr. Age Jager Horizoncollege Alkmaar.
 8. 2012 Hr. Dik van Velzen NIBE-SVV
 9. 2014 Hr. Harke van de Wal Stichting Praktijkleren
Tussen 2002 en 2006 en in 2011 en 2013 waren er geen geschikte kandidaten die voldeden aan voorwaarden van nominatie.

Over de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.

Websites  www.vdab.nl, www.vdab-talent.nlwww.examens-wft.nl, www.VDAB-Persdienst.nl,  VDAB-PensioenvisiePers


Deel: ' VDAB – Bokaal 2014 uitgereikt aan “Harke van de Wal” '
Lees ook