KNMT pleit voor mbo-opleiding tandartsassistent


Driekwart van de leden ondersteunt standpunt voor aantoonbare bekwaamheid

NIEUWEGEIN, 20150408 -- De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en pleit daarom voor minimumeisen voor het opleidingsniveau van tandartsassistenten. De KNMT wil dat met ingang van 1 september 2018 een tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt in het bezit is van een mbo-diploma Tandartsassistent of in opleiding is voor dit diploma. Met het invoeren van de eis van een mbo-opleiding wordt het opleidingsniveau van tandartsassistenten eenduidig, transparant en inzichtelijk voor de patiënt.

Uit eerste resultaten van onderzoek door de KNMT onder haar leden, blijkt dat 75 procent van de tandartsen het standpunt van de KNMT ondersteunt. Vrijwel alle respondenten vinden het bij het aannemen van een nieuwe tandartsassistent belangrijk dat zij een opleiding tot tandartsassistent heeft gevolgd.

Uniformiteit in tandheelkundig handelen
Anno 2015 vraagt de samenleving om transparantie, deskundigheid en meer uniformiteit in tandheelkundig handelen. Dat betreft niet alleen de tandarts maar ook de andere beroepsgroepen die onderdeel uitmaken van het tandheelkundig team, waaronder de tandartsassistent. Op dit moment heeft ruim de helft van de tandartsassistenten een mbo-opleiding Tandartsassistent gevolgd. De rest heeft ofwel een certificaat of is in de praktijk opgeleid door de tandarts zelf.

Eenduidige kwaliteit
De kwaliteitseisen en het niveau van de mbo-opleiding Tandartsassistent zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier dat door de branche en het onderwijsveld samen wordt vastgesteld. De Onderwijsinspectie houdt toezicht  op de inhoud en het niveau van deze opleidingen. Voordeel voor de werkgever is dat gediplomeerde tandartsassistenten in de praktijk aantoonbaar bekwaam zijn in het uitvoeren van de handelingen uit het beroepscompetentieprofiel.

Over KNMT
De
KNMT is de beroepsorganisatie van tandarts(-specialisten). Ruim 80 procent van de beroepsgroep is lid van de vereniging. De KNMT brengt professionals in de mondzorg samen en heeft  als missie het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland  en het bevorderen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen.


Deel: ' KNMT pleit voor mbo-opleiding tandartsassistent '
Lees ook