Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs


MIDDELBEERS, 20121003 -- Sociale media veranderen op dit moment ingrijpend de manier waarop we met elkaar communiceren, samenleven, samenwerken en leren. Dat is even wennen. Soms gaat het daarbij mis, maar tegelijkertijd ontdekken we nieuwe kansen en mogelijkheden voor burgers en organisaties. Voor het onderwijs leiden deze uitdagingen en kansen tot een opdracht om minimaal een antwoord te formuleren op de opkomst van sociale media, maar beter nog: ermee aan de slag te gaan. Negeren is in elk geval geen optie meer.

Er zijn veel mogelijkheden om invulling te geven aan beleid en praktijk van sociale media op scholen. Zo kunnen leraren sociale media-toepassingen uitstekend inzetten ter ondersteuning van de lessen en de begeleiding daaromheen. Daarnaast is er de opdracht te werken aan de mediawijsheid van de huidige generatie leerlingen en studenten. Door ze te laten werken met sociale media en te laten reflecteren op het gebruik ervan, leren jonge mensen hoe ze media op een gezonde, verstandige en pro-actieve manier kunnen gebruiken. Tot slot: sociale media bieden fantastische mogelijkheden om efficiënter samen te werken, de dialoog aan te gaan en te bouwen aan onze deskundigheid.

In zijn nieuwe boek 'Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs' beschrijft Erno Mijland zijn ideeën over de betekenis van de opkomst van sociale media voor het onderwijs en de vraag hoe individuele leraren en onderwijsorganisatie ermee aan de slag kunnen. Verspreid door het boek staan 100 praktische tips. Het boek is bedoeld voor professionals in alle vormen van onderwijs. Bij het boek hoort een website met (aanvullende) bronnen, zoals een wiki met begrippen uit de wereld van sociale media en extra tips.

'Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs' is verkrijgbaar via Boekenwerk.nl (van de auteur) en te bestellen bij alle (online) boekhandels.

Over de auteur
Erno Mijland (1966) is opgeleid als docent Nederlands en Engels. Hij werkte bijna 15 jaar in het onderwijs. Sinds 2007 adviseert hij, als zelfstandige, scholen en zorgorganisaties op het gebied van de begeleiding van jongeren in het kader van digitale media. Erno schrijft columns, journalistieke verhalen en boeken over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. Hij verzorgt presentaties, gastlessen, workshops en scholingstrajecten over de impact van nieuwe technologie op leven en leren. Daarnaast begeleidt en adviseert hij schoolorganisaties bij innovatietrajecten op dit terrein.

Overige informatie
Uitgegeven door: InnoDoks Uitgeverij
Publicatiedatum: 3 oktober 2012
ISBN: 9789490484026
Omvang: 128 bladzijden
Prijs: € 18,95


Deel: ' Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs '
Lees ook