Parkstad Inspecties geeft veiligheid menselijk gezicht


Met de nieuwe strategie 'Veiligheid meer dan norm'

Schinnen (L), 20170420 -- Veiligheid meer dan norm! Zo luidt het nieuwe motto van Parkstad Inspecties. Met deze aangescherpte koers wil de organisatie veiligheid en duurzaamheid centraal stellen. En daarmee wil Parkstad Inspecties verder gaan dan uitsluitend het hanteren van de wettelijke normen. Want veiligheid gaat bovenal om mensen.

Etiënne Hochs, Algemeen directeur Parkstad Inspecties: “De afgelopen jaren hebben we de behoefte aan veiligheid zien toenemen in de maatschappij en in organisaties. Daarom willen we laten zien dat veiligheid een dynamisch proces is waarbij de basis wordt gelegd door de wettelijke normen.”

Zichtbaarder

Het afgelopen jaar bouwde de organisatie met concrete resultaten aan deze ambitie. Etiënne Hochs: “Op onze nieuwe website tonen we Noor en Ties, onze onzichtbare superhelden. Keer op keer hopen zij weer te constateren dat alles veilig is. Ook zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie.” Per 10 april is Parkstad Inspecties gevestigd aan de Breinderveldweg 11 in Schinnen (L). De afgelopen maanden is dit pand grondig verbouwd. Met meer leslokalen (inclusief een laagspanningspracticum) en meer werkplekken. Noodzakelijk, want Parkstad Inspecties groeide het afgelopen decennium van 3 medewerkers naar 35 medewerkers en heeft nu een landelijk dekkend netwerk. De nieuwe huisvesting betreft een zichtlocatie, langs de A76 en direct aan de afslag. Een essentieel aspect omdat Parkstad Inspecties in de toekomst zichtbaarder wil zijn.

Meer openheid en informatie

Het komende jaar zal de aangescherpte koers verder worden doorgevoerd. Etiënne Hochs: “Door dicht bij onze klanten te staan, willen we veiligheid en duurzaamheid een menselijk gezicht geven. Dat vraagt om meer openheid en informatie binnen organisaties, maar ook tussen organisaties en zakenpartners. We willen ons daarom inzetten voor een open gesprek met onze opdrachtgevers: duidelijk, met praktische adviezen en betrouwbaar. En hierbij zijn we altijd geïnteresseerd naar de vraag achter de vraag, de echte behoefte van onze opdrachtgevers. Met deze nieuwe strategie hopen we een bijdrage te leveren dat medewerkers en omwonenden van bedrijven een veilig gevoel hebben.”

Over Parkstad Inspecties

Parkstad Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame technische installaties: van gebouwgebonden elektrische installaties tot industriële gas- en biomassa-installaties. Met zo’n 35 inspecteurs en adviseurs werken wij voor opdrachtgevers door heel Nederland. Onze opleidingstak leidt elektra-inspecteurs op en leert medewerkers van opdrachtgevers veilig werken met stookinstallaties en elektriciteit. 

Parkstad Inspecties geeft veiligheid menselijk gezichtNoot voor redacties:

Deel: ' Parkstad Inspecties geeft veiligheid menselijk gezicht '
Lees ook