Tweede leven voor Het Broederhuis


Verbroedering in Amsterdamse Baarsjes

AMSTERDAM, 20171221 -- Slopen of renoveren? Voormalig klooster ‘Het Broederhuis’ - aan de rand van het Rembrandtpark in Amsterdam - bewijst dat renoveren loont. Het U-vormige pand stond op de nominatie om te worden gesloopt, maar inmiddels vinden diverse ondernemers, bewoners en bezoekers er weer de rust, die er reeds vanaf de oorsprong in 1932 heerste.

Een jaar na ingebruikname blijkt er een goede synergie te zijn ontstaan tussen gebruikers: statushouders, starters (waaronder veel studenten), twee huiseigenaren en een horecaondernemer. Op de binnenplaats worden met enige regelmaat gezamenlijk feestjes georganiseerd; iedereen woont er met plezier en er is veel onderling contact. Hoewel het gebied rondom het Rembrandtpark in de Baarsjes voorheen niet echt ‘the place to be’ was, komt ook daar stilaan verandering in, zeker nu ook BarTack zich in het Broederhuis heeft gevestigd. Deze ‘stylish’ en ‘chille’ spot trekt vooral hip publiek naar de Baarsjes. Kortom: het broederhuis verbroedert.

Oorspronkelijk maakte Het Broederhuis deel uit van een rooms-katholiek complex met de Sint Augustinuskerk en de Augustinusschool, ontworpen en gebouwd in 1931-1933, door architect K.P. Tholens. Het was een klooster van de Congregatie Broeders Maria Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht. De broeders gaven les aan de wederopbouwscholen in West. In 1977 werd De Sint Augustinuskerk gesloopt, daarna zou Het broederhuis hetzelfde lot wachten. Voor woningbouwvereniging Stadgenoot - die het pand in bezit kreeg - leek het onhaalbaar om het rendabel te renoveren.

Daar kwam verandering in toen Villanova architecten een plan ontwikkelde voor de transformatie naar wonen. Starterswoningen binnen de sociale sector bleken hierbij het beste in de bestaande structuur te passen.

De voormalige kloosterkamers zijn omgebouwd tot huurstudio’s voor starters en statushouders. De gevels aan de binnenplaats zijn verwijderd.  De woonunits zijn uitgebreid op de voormalige binnenplaats en in de  gangen zijn badkamers gemaakt. Hierdoor de kregen de woningen aanzienlijk meer woonoppervlak. Alle aanwezige studio’s zijn voorzien van 2,4 meter diepe veranda’s op een nieuwe staalconstructie. Hierdoor ontstond tevens een fraaie ontsluiting voor de woningen op de verdieping.

[Tweede leven voor Het Broederhuis]

Kenmerkend voor het gebouw zijn de U-vorm en de sobere maar elegante architectuur. Het interieur bestond uit eenvoudige slaapcellen in twee lagen, een eetzaal, een kapel op de tweede verdieping en enkele nevenruimtes aan de voorgevel.

“Uitgangspunt voor de transformatie was om het oorspronkelijke karakter van het gebouw te behouden en te versterken”, aldus Feike Laane, architect bij Villanova. “De belangrijkste beslissing daarbij, was om de binnentuin - die  in de tijd dat het een moskee was, was dichtgebouwd met twee gestapelde gebedsruimtes - weer in zijn oude glorie te herstellen. Op de binnenplaats realiseerden we niet alleen een functionele ontsluiting, maar tevens hebben we op deze wijze een gezellige centrale ontmoetingsplaats gecreëerd.”

Met de nieuwe indeling konden maar liefs 30 woonunits worden gerealiseerd. Het karakter van het oorspronkelijke gebouw is zoveel mogelijk in tact gelaten. De vrij gesloten buitengevels, de gangwanden, maar ook de kapel, de corridors, de trappenhuizen en de daken zijn behouden. Ook de bestaande gevelkozijnen zijn grotendeels gehandhaafd. Daar waar nodig zijn vanzelfsprekende verbeteringen aangebracht.

Dankzij bloemkozijnen onder de hoge kerkramen aan de binnentuin, heeft ook de kapelruimte daglicht en uitzicht gekregen. Hier zijn twee luxe vrije sector koopwoningen gerealiseerd. In deze kapelwoningen zijn (deels) tussenverdiepingen aangebracht. Enerzijds om de hoogte optimaal te benutten, anderzijds om slaapkamers te creëren. De badkamers - op de (deels) bestaande entresols - sluiten aan op de nieuwe dakterrassen. Tenslotte is er met BarTack over de hele breedte aan de voorgevel een aantrekkelijke horecagelegenheid gerealiseerd.

Het Broederhuis bewijst in de praktijk dat in 2016 - ondanks de crisis - de juiste keuzes zijn gemaakt. Renoveren loont. Villanova architecten uit Rotterdam haalde met dit Amsterdamse project de voorselectie voor de Geurt Brinkgreve bokaal.

Bent u nieuwsgierig wat voor uw pand kunnen opleveren? Neem dan contact op met Feike Laane van Villanova architecten Tel. 010-4254055 of kijk op www.villanova-architecten.nl

Rudy Breddels
Deel: ' Tweede leven voor Het Broederhuis in Amsterdam '
Lees ook