Twee jaar sterke groei van vastgoedbeleggingen bij VastgoedDirect.nl


VastgoedDirect.nl heeft zich gevestigd op de vastgoed beleggingsmarkt

BILTHOVEN, 20070831 -- VastgoedDirect.nl heeft in twee jaar tijd zijn naam gevestigd in de Nederlandse vastgoed markt. De website www.vastgoeddirect.nl kende een explosieve groei aan unieke bezoekers en daarmee is ook het relatienetwerk van VastgoedDirect.nl de afgelopen twee jaar sterk uitgebreid.

Beleggingsvastgoed is een gedeelte van de commercile vastgoedmarkt dat nog steeds onvoldoende toegankelijk en transparant is voor de particuliere belegger. Terwijl er van particuliere zijde juist grote belangstelling bestaat voor deze vorm van beleggen, als aanvulling op of als alternatief vr het beleggen in aandelen.

VastgoedDirect.nl weet bruggen te slaan tussen enerzijds de (professionele) vastgoed belegger & ontwikkelaar, die een vastgoed belegging wil verkopen en anderzijds de particuliere (startende) vastgoed belegger, die in vastgoed wil investeren.

"Wij richten ons vooral op het opbouwen van lange termijn relaties, in plaats van te veel de nadruk te leggen op korte termijn transacties", aldus Martijn Julius oprichter en eigenaar van VastgoedDirect.nl. "Het gebruik van internet als communicatiekanaal biedt hierbij de mogelijkheid vastgoedbeleggingen efficint voor een groot publiek toegankelijk te maken en een groot netwerk van relaties op te bouwen".

Het bezoek aan de website www.vastgoeddirect.nl is in de afgelopen twee jaar enorm gestegen. Dagelijks melden zich nieuwe, in vastgoed genteresseerden aan, op de website voor de gratis email nieuwsbrief. Dit betekent een constante groei van het relatienetwerk, waarin zowel institutionele beleggers zijn vertegenwoordigd, als startende particuliere investeerders.

Commercieel vastgoed leent zich heel goed voor particulieren om in te beleggen. Beleggingsvastgoed, met zijn constante cashflow en stabiele marges in combinatie met tastbare objecten, is echter bij particulieren nog niet voldoende breed bekend als beleggingsalternatief. Elke particulier moet direct kunnen beleggen in commercieel vastgoed en VastgoedDirect.nl wil hier leidend in zijn.


Deel: ' Twee jaar sterke groei van vastgoedbeleggingen bij VastgoedDirect.nl '
Lees ook