Projectontwikkelaar neemt saneringsplicht over


Eigenaar verplaatst productie

ERMELO, 20080312 -- Vastgoedadviseur Valiterra is een samenwerking aangegaan met een internationaal actieve projectontwikkelaar die zich geheel toelegt op grootschalig verontreinigd onroerend goed. Hiermee komt er een nieuwe zeer professionele speler op de Nederlandse markt voor herontwikkeling van vervuild vastgoed.

Op initiatief van Valiterra worden verontreinigde terreinen en fabrieken door de ontwikkelaar aangekocht inclusief saneringsplichten en overige risico's die kleven aan herontwikkeling. Het terrein wordt weer geschikt gemaakt voor de realisatie van nieuwbouw of hergebruik van industrieel erfgoed. Dit is mogelijk door een samenbundeling van specialismen op het gebied van wet- en regelgeving, bodemsanering, bouwen en financiering.

Revitalisatie van industrieterreinen is een langdurig proces. Nieuwbouw van een in bedrijf zijnde fabriek op hetzelfde perceel is moeilijk. Een verouderde infrastructuur of een verslechterde bereikbaarheid maken een bedrijfsverplaatsing vaak wenselijk. Bodemsanering kan jaren duren en wordt geregeld vertraagd door invloeden van buitenaf die moeilijk zijn te voorzien. Het is een mooie oplossing als na due diligence onderzoek een partij bereid wordt gevonden om al die problemen op zich te nemen.

Voor bedrijven die de productie willen verplaatsten of bepaalde activiteiten willen beindigen is een snelle verkoop gunstig. Aangezien alle plichten en aansprakelijkheden worden overgedragen kan de aandacht volledig worden gericht op de nieuwe vestiging.
Valiterra is goed op de hoogte van wet en regelgeving aangaande bodemsanering en stelt een dossier samen op basis waarvan beslist wordt of aankoop en herontwikkeling mogelijk is.

Bedrijfsmakelaars en eigenaren van grootschalige bedrijfsonroerende goederen met een saneringsplicht kunnen vrijblijvend contact opnemen met Marien van den Ham van Valiterra voor een eerste kennismaking en bezichtiging. Bel voor meer informatie 0341 560234 of bezoek de website www.valiterra.nl.


Deel: ' Projectontwikkelaar neemt saneringsplicht over '
Lees ook