Stichting Besparingsplanner helpt consumenten thuis met woekerpolis


Utrecht, 20110125 -- Stichting Besparingsplanner heeft voor woekerpolishouders een scan ontwikkeld waarmee wordt uitgelegd wat voor soort beleggingspolis men heeft en wat ermee gedaan kan worden. Alle mogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt en besproken. Alle particulieren kunnen vanaf nu thuis samen met een Besparingsplanner de scan invullen en zo onderbouwd kiezen voor het beste alternatief als oplossing van hun woekerpolisprobleem.

Thuis aan tafel

De Besparingsplanner maakt bij consumenten thuis gebruik van een werkboek waarmee de huidige polis en alternatieve mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt. Stichting Besparingplanner heeft gekozen voor een werkboek zodat huishoudens op deze manier 1) een naslagwerk hebben dat ze zelf hebben ingevuld, 2) n werkboek kunnen invullen voor meer soortgelijke woekerpolissen en 3) zelf leren begrijpen wat de polis inhoudt en welke consequenties de alternatieven met zich meebrengen.

De alternatieven

Stichting Besparingsplanner behandelt alle mogelijkheden die er zijn. Behandeld worden: afkopen, premievrij maken, oversluiten naar een (garantie)verzekering, oversluiten naar banksparen of bankbeleggen, polisverbetering en/of doorgaan met de huidige polis. Er wordt rekening gehouden met zaken als overlijdensrisicoverzekering loskoppelen, fiscaliteit, wel of geen garantie mogelijkheden, koppeling aan de hypotheek, boete bij afkoop, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en actuele medische omstandigheden bij de te bespreken mogelijkheden.

Eigen keuze

De Woekerpolisscan is erop gericht de woekerpolishouder te begeleiden in zijn of haar keuze. Hij of zij kiest, nadat de polis en alle mogelijkheden zijn uitgelegd en begrepen zijn, zlf voor het beste alternatief. Stichting Besparingsplanner heeft geen belang bij de uitkomst van de Woekerpolisscan waardoor de polishouder verzekerd is van een objectieve toelichting van alle mogelijke alternatieven.

Lage prijs

Stichting Besparingsplanner biedt een Woekerpolisscan aan voor 195,-.

Stichting Besparingsplanner

Stichting Besparingsplanner is een onafhankelijke consumentenorganisatie die tot doel heeft huishoudens meer inzicht te geven in hun financile situatie en besparingsmogelijkheden op vaste lasten aan te reiken. De stichting werkt landelijk met Besparingsplanners die bij mensen thuis komen met innovatieve oplossingsgerichte diensten zoals de Bespaarscan en de Woekerpolisscan. Deze diensten worden tegen lage tarieven aangeboden en zijn daardoor bereikbaar voor iedereen.


Deel: ' Stichting Besparingsplanner helpt consumenten thuis met woekerpolis '
Lees ook