Bouw Dunesse Katwijk aan Zee van start


Katwijk aan Zee, 20110131 -- Maandag 31 januari 2011 slaat wethouder Daan Binnendijk de eerste paal van nieuwbouwproject Dunesse op het Zeehosterrein. Bezwaren en wettelijke regels vormen geen beletsels meer om te gaan bouwen. Om samen met Het Raamwerk, gemeente Katwijk en ontwikkelaar VORM Ontwikkeling B.V. dit feestelijke feit te vieren wordt er een officile gelegenheid georganiseerd waarbij alle kopers worden uitgenodigd. Inmiddels is het bouwterrein bouwrijp gemaakt en kan VORM Bouw B.V. gaan starten met de bouwwerkzaamheden van de appartementengebouwen Groote Kaap en Vuurduin met bijbehorende stallinggarage.

De architect van de fraaie en duurzame gebouwen die zorgvuldig in het duinlandschap worden ingepast is Boudewijn Mannot van Groosman Partners Architecten bna te Rotterdam. Naar verwachting zal de bouw van de eerste twee appartementengebouwen in de zomer van 2012 gereed zijn.Achter Dunesse wordt eveneens door VORM het gezondheidscentrum Katwijk gebouwd, naar verwachting inhet 2e kwartaal van dit jaar. Het nieuwe gezondheidscentrum wordt voor het grootste gedeelte eigendom van HetRaamwerk, Next Real Estate (een dochteronderneming van VORM Holding B.V.) en een belegger.

Appartementencomplex Hoogerduyn maakt daarvan deel uit. Hoogerduyn bestaat uit 14 luxe appartementen metgrote zuidgeorinteerde balkons waarvan de verkoop onlangs is gestart.De 40 appartementen en het gezondheidscentrum krijgen een eigen milieuvriendelijke energieopwekkingscentrale(WKO) die zowel warmte als koude kan leveren. Om piekvragen op te vangen wordt er een 100% CO2neutrale secundaire bron bijgeplaatst.

Heeft u belangstelling voor Dunesse of Hoogerduyn, neem contact op met Van der Meer Makelaars. Er zijn nogenkele appartementen beschikbaar.

Er is reeds 75% van nieuwbouwproject Dunesse verkocht. Prijzen zijn vanaf 445.000,- vrij op naam

De verkoop van 14 appartementen in nieuwbouwproject Hoogerduyn is onlangs gestart. Prijzen zijn vanaf 359.000,- vrij op naam

VORM Ontwikkeling B.V.


Deel: ' Bouw Dunesse Katwijk aan Zee van start '
Lees ook