Emigratie-piek voorbij: daling emigraties zet zich voort in 2016


Utrecht, 20160310 -- Het aantal verhuizingen naar het buitenland blijft schommelen. Waar er in 2014 nog een recordaantal emigraties werd gemeten, blijkt dit nu systematisch te dalen. Verhuizen.com bracht deze ontwikkelingen in kaart.

In 2014 emigreerden 405 mensen per dag, omgerekend zijn dit 147.862 personen over het gehele jaar. Er zijn twee verklaringen voor deze piek te geven. Ten eerste is er in 2014 een einde gekomen aan de economische crisis. Vanaf dat jaar ging Nederland namelijk de herstelperiode in. Dit houdt in dat ook de Nederlandse huishoudens meer te besteden hadden en zich een verhuizing naar het buitenland konden veroorloven. Daarnaast blijken er in 2014 meer mensen te zijn geëmigreerd naar hun geboorteland.

Na deze piek in 2014 blijkt dit sinds 2015 weer systematisch te dalen. In 2015 emigreerden namelijk 400 mensen per dag, omgerekend 146.279 personen over het gehele jaar. Een daling van 10 procent ten opzichte van 2014. Ook in 2016 blijkt deze daling zich voort te zetten. Het aantal geëmigreerde personen is in januari 2016 namelijk ook met 10 procent gedaald, ten opzichte van het jaar daarvoor.

Eén van de voornaamste redenen om naar het buitenland te verhuizen is het vinden van een baan in het buitenland. Door het toenemen van het aantal banen in Nederland blijkt het aantal emigraties te zijn gedaald. 


Deel: ' Emigratie-piek voorbij daling emigraties zet zich voort in 2016 '
Lees ook