Hoger opgeleiden verhuizen vaker naar grote steden


UTRECHT, 20160318 -- Jaarlijks verhuizen ruim 1,5 miljoen mensen. Vooral de drukke Randstad blijft populair. Uit cijfers blijkt dat voornamelijk hoger opgeleiden naar de grote steden verhuizen. Verhuizen.com constateerde dit en brengt deze ontwikkeling in kaart.

Uit een onderzoeksrapport van het Planbureau voor Leefomgeving blijk dat opleidingsniveau een significante voorspeller is voor de wens om te verhuizen. Hoger opgeleiden hebben 1.5 keer vaker de wens om te verhuizen dan mensen zonder een diploma.

Dat deze wens vaak in vervulling wordt gebracht constateert verhuizen.com. Uit de verhuisaanvragen blijkt namelijk dat vooral jonge gezinnen, waarvan de ouders hoger opgeleid zijn, offertes aanvragen. Zij verhuizen dan vaak binnen grote steden naar andere soort woningen. Bijvoorbeeld van een rijtjeshuis naar een twee-onder-een-kapwoning. Een verklaring hiervoor is de verhoogde banenkans in de grote steden.

Het verhuizen begint vaak op het moment dat het studentenleven van start gaat. Massaal verruilen studenten het ouderlijk huis voor een studentenkamer in een grote stad, dichtbij de nieuwe collegezalen. Wanneer zij hun diploma op zak hebben en zich gaan oriënteren op de arbeidsmarkt blijkt dat de kans op een goede baan vele malen hoger is in de grote steden. Hoger opgeleiden kiezen er daarom voor om te verhuizen binnen de randstad om hun kans op een goede baan te vergroten.  Hoger opgeleiden bevinden zich vaker in hogere functies, waardoor de lonen hoger liggen en zij het zich kunnen permitteren om vaker te verhuizen.  

Ook blijkt dat, uit een onderzoek van de Universiteit van Groningen, hoger opgeleiden na een aantal jaren de drukke steden verlaten voor het plattelandsleven. Zij kiezen voor de rust en ruimte van populaire plattelandsgebieden, welke op een passende afstand van de grote steden in het Noorden van Nederland liggen. Ook hier ziet verhuizen.com een lichte stijging voorkomen. Vooral oudere gezinnen, met of zonder kinderen, kiezen ervoor om hun stulpje in de grote stad te verlaten voor een woning in een rustiger gebied. Hoger opgeleiden blijken vaak hun baan in een grote stad te behouden. Hierdoor verhuizen zij naar een rustiger gebied om van beiden te kunnen genieten.


Deel: ' Hoger opgeleiden verhuizen vaker naar grote steden '
Lees ook