Kerstpakket van Schenkservice verdubbelt de inkomsten van goede doelen


ZEIST, 20061222 -- Nog voordat Schenkservice op 29 januari 2007 officieel van start gaat, heeft een aantal goede doelen zich al aangemeld als deelnemer. Bij veel andere goede doelen staat het vergaderpunt Schenkservice prominent op de agenda.

Via de website www.schenkservice.nl kunnen goede doelen ( musea, kerken en algemeen nut beogende instellingen) periodieke schenkingen ontvangen van donateurs die veel rendabeler zijn dan gewone giften. Het voordeel is daarbij niet alleen voor de goede doelen, maar ook voor de donateur zelf. Het initiatief verdubbelt in veel gevallen het rendement van een doorlopende gift, en zorgt tegelijkertijd bij de donateur voor een veel hogere belastingaftrek.

Periodieke schenkingen

Normale schenkingen zijn voor de donateur pas aftrekbaar als zij een drempel van 1% van het verzamelinkomen overschrijden. Is dat het geval, dan nog komt alleen het bedrag boven de drempel in aanmerking voor aftrek. Er geldt ook een maximum aftrek van 10% van het verzamelinkomen.

Periodiek schenken geldt voor minimaal vijf jaar. Bijvoorbeeld 120,- voor vijf jaar is 600,- totaal. Dit moet de gever vastleggen bij de notaris. Voordeel hiervan is dat de gehele schenking dan belastingaftrekbaar is. De Belastingdienst betaalt dus mee.

Voor de donateur betekent dit een aanzienlijke besparing. Nadeel van periodiek schenken is dat de wetgever vanwege de aftrekbaarheid en bewijspositie wil dat de schenking vastgelegd wordt in een notarile akte. Er moeten kosten gemaakt worden. Een belletje naar de notaris leert ons dat dit al snel meer dan 200,- gaat kosten.

Schenkservice

De dienstverlening van Schenkservice geeft een positieve draai aan de nadelen. Op www.schenkservice.nl krijgen goede doelen of ze nu klein of groot zijn, net opgericht of al langer bestaan, de mogelijkheid donateurs te werven die periodiek willen schenken. De Schenkservicemethode is eenvoudig, gemakkelijk en snel.

Het resultaat bij het benaderen van het vaste donateurbestand is een groot aantal omzettingen van normale schenkingen (niet of gedeeltelijk aftrekbaar) naar periodieke schenkingen (volledig aftrekbaar). Dit betekent een verhoging van inkomsten voor structurele periode van minimaal vijf jaar. Donateurs kiezen er in veel gevallen voor om het belastingvoordeel ook weg te schenken.

Slim Schenken

Met de automatisering halveert Schenkservice de kosten voor de goede doelen en neemt het de administratieve lasten uit handen. Daarnaast helpt Schenkservice met het communiceren van de voordelen van periodiek schenken en bestaande schenkingen om te zetten in periodieke schenkingen.

Testgroep

Voor de officile start van Schenkservie heeft een groep testgebruikers gekeken of het idee ook echt werkt.
Marc Carriere hierover:
"Schenkservice is de eerste website die mij duidelijkheid verschaft over het te doneren bedrag. Via de 'Schenkcalculator' kan ik direct uitrekenen hoeveel ik extra mocht doneren door het te verwachten belastingvoordeel. Daarnaast kan je gelijk een periodieke schenking aanmaken. Je krijgt per email een volmacht en een concept akte. De volmacht stuur je ondertekend terug met een kopie paspoort en binnen twee weken had ik al een afschrift van de notarile akte."

Vooral het feit dat het traject via de notaris uit handen werd genomen vond Carriere erg gemakkelijk. "Niet moeilijk doen bij een notaris met veel te dure koffie. Schenkservice neemt al het werk uit handen en gebruik van Schenkservice is kosteloos want de goede doelen nemen de kosten voor hun rekening. In april kan ik dan bij de belasting aangeven dat ik een periodieke schenking heb gedaan en ik krijg 52% van mijn periodieke schenking terug. Als ik eerder achter de voordelen van periodiek schenken was gekomen had het veel meer voor de goede doelen opgeleverd."

Website

De dienstverlening staat openen voor goede doelen die door de Belastingdienst aangemerkt zijn als algemeen nut beogende instelling. Brochures met inschrijfformulier van Schenkservice zijn te downloaden via de website onder `meer informatie'. Donateurs kunnen via de website contact opnemen. Vertel welk goed doel er ontbreekt en Schenkservice neemt contact met hen op.


Deel: ' Kerstpakket van Schenkservice verdubbelt de inkomsten van goede doelen '
Lees ook