BOVATIN: “Woonverzekeringen huizen met tegels kunnen omlaag!”


RIJSSEN, 20140902 -- Brancheorganisatie BOVATIN (Aannemers van tegelwerken) heeft in een open brief aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd om de woon- en calamiteitenverzekeringspremies van consumenten te verlagen wanneer deze tegels op de parterre van hun woning hebben. Dit omdat vakkundig aangebrachte tegelvloeren ongevoelig zijn voor vocht, en verzekeraars dus bij wateroverlast minder hoeven uit te keren.

Het is leden van BOVATIN tijdens de afgelopen natte periode opgevallen dat klanten die waterschade hebben opgelopen als gevolg van lekkage, hoog water en zware regenval vinden dat zij geluk hebben gehad door voor een tegelvloer te kiezen: vakkundig aangebrachte tegelvloeren zijn immers ongevoelig voor vocht, en zodoende hebben zij bij dergelijke wateroverlastsituaties minder schade dan hun buren die bijvoorbeeld parket, tapijt of laminaat op de vloer hebben. En dus hoeven verzekeraars niet voor herstel of vervanging van de vloerbedekking op te draaien.  

BOVATIN zal dit ook opnemen in een door deze brancheorganisatie gestarte informatiecampagne over tegels www.meerwaardevantegels.nl, maar bovendien vraagt BOVATIN-voorzitter Gerard Reus zich af of consumenten die voor tegelwerk kiezen niet een ‘streepje voor’ zouden moeten hebben: “Zouden verzekeraars niet een korting op de woonhuis-  en calamiteitenverzekeringspremie kunnen geven wanneer bewoners aantonen dat zij in de kamers van hun parterre-etage tegels hebben liggen? Voor de goede orde – ook een kennisorganisatie als STOWA/Deltaproof bepleit dit!”


Deel: ' BOVATIN “Woonverzekeringen huizen met tegels kunnen omlaag!” '
Lees ook