Feedback

Nieuwsbank hoezo?

Nieuwsbank was van september 1996 tot januari 2018 hét adres voor persberichtendistributie. Vooral in de beginjaren van het world wide web waren journalisten enthousiast over deze persberichtenservice waarmee ze op maat vrijwel alle voor hen relevante persberichten ontvingen die op het internet door bedrijven, overheden en andere instellingen werden gepubliceerd - heet van de naald.

Deze authentieke persberichten voorzagen in de behoefte van journalisten te ontsnappen aan de eenheidsworst van de persbureaus en eigen, originele nieuwsselecties te maken. Maar onder druk van de krimpende redactiebudgetten kwam er van dit ideaal weinig terecht en beperkte de journalistiek zich steeds meer tot Twitter, Google News en de obligate ANP berichtjes. Zo werd het nieuws toch nog eenheidsworst. Terwijl de sociale media nu bol staan van ongecontroleerde (nep)nieuwtjes en geruchten, verschraalt de professionele journalistiek waarvan juist verwacht mag worden dat ze al dat nieuws zou toetsen.

Sinds 1 januari 2018 vaart Nieuwsbank een nieuwe koers. Na een faillissement en overname van de domeinnaam legt de website zich nu toe op journalistiek onderzoek, betrouwbaarheid van feiten en waarheidsvinding. Op bestelling! Maar ook met een 'kladblok' dat voor iedereen gratis is.

Al die mensen, groeperingen, instellingen en bedrijven die zich in de media niet gehoord weten, kunnen nu hun ei kwijt bij Nieuwsbank voor een onafhankelijk, weloverwogen en boeiend verhaal - op een prominente plaats op het wereldwijde web. Nieuwsbank schrijft zonder aanziens des persoons, met hoor en wederhoor en een kritische benadering van feiten, zoals het hoort.

Het verdienmodel van Nieuwsbank is een breuk met een oude gewoonte in de journalistiek: wie betaalt, bepaalt. Die traditie zorgt ervoor dat de meeste redacties hun abonnees naar de mond praten en er moeite mee hebben adverteerders tegen de haren in te strijken. Voor Nieuwsbank geldt die afhankelijkheid niet meer. Wanneer het geld voor een journalistiek onderzoek eenmaal binnen is, hoeft de journalist niet meer bang te zijn voor oneigenlijke beïnvloeding en kan hij of zij onbevooroordeeld en onafhankelijk aan de slag. Via het kladblok op Nieuwsbank kan iedereen, ongediscrimineerd, aandacht vragen voor zijn of haar, groot of klein maatschappelijk probleem en iedereen kan vervolgens een duit in het zakje doen om dat verhaal mede mogelijk te maken. Letterlijk, met een financiële bijdrage (crowdfunding) en figuurlijk met opmerkingen en aantekeningen (crowdsourcing).

Contentmarketing en journalistiek

Contentmarketing is het genereren van aandacht voor een product, dienst of idee zonder advertenties. Als het doel van marketing is het bevorderen van verkoop dan is content marketing dus het bevorderen van verkoop middels content. "Content" is Engels voor "inhoud" maar in het Nederlands beter te vertalen met "verhalen". Contentmarketing is dus marketing middels het vertellen van verhalen.

Vaak wordt met contentmarketing hetzelfde bedoeld als internetmarketing maar het laatste begrip is natuurlijk breder. Een belangrijk begrip in de internetmarketing is de customer journey: de klant wordt gezien als iemand die iets wil kopen en op zoek is naar informatie over waar, waarom en welke prijs. En iedereen weet dat je op internet heel lang bezig kunt zijn om ergens naar te zoeken. Dat wordt dus de 'customer journey' genoemd, de zoektocht van de klant voordat ie tot aankoop overgaat. Het ideaal van de contentmarketeer is die tocht voor de klant zo kort mogelijk te maken. Vandaar dat zoekmachine optimalisatie (seo - search engine optimization) een belangrijk onderdeel van contentmarketing is.

De marketeer kan op internet twee dingen doen: verhalen vertellen en adverteren. Wat is er mis met adverteren? Dat hangt van de persoon af die met een advertentie wordt geconfronteerd. Is die persoon toevallig erg geïnteresseerd in het geadverteerde product, dan komt die advertentie als geroepen. Maar anders is zo'n advertentie al gauw irritant of op zijn minst oninteressant. Het irritante van zo'n advertentie is vooral het idee van de adverteerder dat jij geïnteresseerd bent terwijl dat niet zo is. Het meest duidelijk ervaar je dat als je net een vakantiereis hebt geboekt en daarna nog dagenlang advertenties tegenkomt voor vakantiereizen naar dezelfde plaats.

Contentmarketing probeert een klant te boeien op het moment dat die klant uit zichzelf interesse toont. Bijvoorbeeld door het tikken van een trefwoord in een zoekmachine. Wanneer de klant dan direct al een verhaal vindt dat antwoord geeft op zijn vragen, dan is de kans groot dat de contentmarketeer slaagt in zijn opzet.

Nu heb je twee soorten verhalen: fictie en non-fictie. Oftewel sprookjes en echte verhalen, met controleerbare feiten. Vertelt de marketeer sprookjes, dan zal die klant zich bedrogen voelen en zijn heil ergens anders zoeken. Blijkt het verhaal van de marketeer te kloppen en blijft de klant tevreden ook na aankoop van het product, of het gebruik van de dienst of het volgen van het idee, dan is die klant dus een blijvertje en zal hij of zij de link naar het verhaal enthousiast doorspelen naar vrienden en kennissen.

Nieuwsbank vertelt geen sprookjes. De oprechte marketeer (ja die bestaan!) heeft daar geen belang bij want sprookjes bijten hem uiteindelijk in zijn staart. Al is de leugen nog zo snel... Dankzij internet kun je dus zeggen dat marketing en journalistiek elkaar naderen. Want journalisten zijn bij uitstek vakmensen als het gaat om het vertellen van de waarheid. Nu is waarheid een moeilijk begrip, iedereen heeft daar een andere versie van en wat in de ene bubble waar is, is in de andere bubble een leugen. Dat is dan tenminste wel een waarheid waar de meeste bubbles het over eens kunnen zijn. Een goede journalist maakt daarom steeds duidelijk in welke bubble hij of zij zit en nog belangrijker: hij staat open voor visies en kritiek van anderen, zodat deze verhalen nooit statisch zijn maar zich ontwikkelen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Daar moet de marketeer dan weer even slikken. Beiden hebben echter groot belang bij een website waar lezers en kijkers van weten dat er geen sprookjes worden verteld en waar er steeds naar gestreefd wordt de verhalen te verbeteren en alles van alle kanten te bekijken.

Er is nog een ander verschil tussen journalistiek en marketing. Voor de journalistiek is de maatschappelijke relevantie belangrijk. In andere woorden, het moet schokkend, ergerlijk of leuk zijn. Journalisten noemen dat nieuwswaarde.

Dat mijn tante gaat trouwen is voor een journalist niet interessant, want zij is geen bekende Nederlander, ze trouwt met een doodgewone man en er worden geen relletjes verwacht bij het feest. Maar voor een hele serie marketeers is zo'n trouwpartij wel van veel belang. Denk maar aan wat er daar allemaal aan producten en diensten verkocht kan worden. Dus je zou als marketeer Nieuwsbank om een mooi verhaal over trouwen kunnen vragen. Eerste zin: "Bij een geslaagde trouwpartij komt heel wat kijken." Hier scheiden zich de wegen van de marketeer en de journalist. Dat gaat Nieuwsbank niet doen.

Elk verhaal moet nieuwswaarde hebben. Niet alleen omdat Nieuwsbank met echte journalisten werkt maar ook omdat verhalen zonder nieuwswaarde niet boeien en bovendien niet scoren voor search engine optimization. De kunstmatige intelligentie van zoekrobots is inmiddels al zo groot dat het maatschappelijk relevante verhaal beter scoort dan het saaie cliché verhaal van dertien in een dozijn. Zo geweldig intelligent hoef je daar overigens niet voor te zijn. Als je als robot zijnde dertien verhalen over trouwen vindt met allemaal dezelfde trefwoorden dan is het niet moeilijk te bedenken dat die verhalen niet bijster origineel zijn. Maar vind je een verhaal waarin naast diezelfde trefwoorden ook andere trefwoorden gevonden worden die het verhaal koppelen aan een onderwerp dat nooit eerder met trouwen had te maken, dan is het logisch dat zo'n verhaal hoog moet scoren in de zoekresultaten.

Verhalen in Nieuwsbank kenmerken zich dus door:

  • 1. Het zijn boeiende verhalen, ze gaan over echte problemen van echte mensen.
  • 2. De verhalen staan altijd open voor aanvullingen en kritiek.
  • 3. De verhalen zijn nieuwswaardig, andere journalisten zullen zich er graag door laten inspireren.

Het resultaat zal misschien onverwacht zijn of misschien zelfs tegengesteld aan wat sommige donateurs hadden verwacht. Op dat moment laat internet zich van zijn beste kant zien. Alle berichten en verhalen op Nieuwsbank staan open voor kritiek, voor het aandragen van feiten die over het hoofd gezien zouden zijn of fouten in de logica waardoor de zaak toch weer net even anders is. Zo kan elk verhaal op Nieuwsbank de kiem zijn voor een groter verhaal, voor een uitgebreide discussie omdat de waarheid nooit ééndimensionaal is en er altijd verschillende kanten aan zitten.

Lees verder wat dit betekent voor Journalisten  of  Marketeers en voor  iedereen