Door Nederland geblokkeerd EUrapport kolonistengeweld openbaar gemaakt


AMSTERDAM, 20120405 -- The Rights Forum brengt vandaag een intern EU-rapport over het geweld van Israëlische kolonisten naar buiten. Als enig EU-land heeft Nederland dat rapport onlangs met een “algemeen voorbehoud” geblokkeerd. Daarvoor moet minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zich vanavond in een Kamerdebat verantwoorden. Openbaarmaking van het rapport dient een open en grondige publieke discussie over de gevolgen van het Nederlandse Midden-Oosten beleid, die dringend gewenst is.

Het door Nederland geblokkeerde rapport dateert van februari 2012 en is een update van een rapport over kolonistengeweld dat EU-diplomaten in april 2011 hebben opgesteld. Rapport en update schetsen een onthutsend beeld van de toename en ernst van het geweld van kolonisten tegen Palestijnse burgers en hun bezittingen. Zo meldt de update over 2011 dat zich 411 incidenten van kolonistengeweld voordeden, een sterke stijging ten opzichte van 2010, dat kolonisten bijna tienduizend bomen hebben vernield en dat de Israëlische autoriteiten tot dusver nalaten om de Palestijnse bevolking te beschermen.

In een brief voorafgaand aan het Kamerdebat schrijft minister Rosenthal dat de Nederlandse regering het eens is met “de weergave van gegevens in het rapport”. Deze cryptische formulering werpt de vraag op of de regering ook de aanbevelingen steunt die in het rapport staan vermeld. Daaronder het voorstel om gewelddadige kolonistenleiders op een Europese “travel watch list” te plaatsen.

In zijn brief benadrukt minister Rosenthal dat “beleidsvorming in de hoofdsteden en in Brussel dient plaats te vinden.” Maar dat is al de normale procedure: EU-diplomaten in de bezette Palestijnse gebieden verzamelen feiten en werken aanbevelingen uit die, gebundeld als rapport, in Brussel worden besproken en daar aan de ontwikkeling van beleid bijdragen.

Dergelijke rapporten zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk vervaardigd. Niet eerder is voorgekomen dat een EU-lidstaat er een “algemeen voorbehoud” op gelegd heeft. Het Nederlandse voorbehoud doet dan ook vermoeden dat minister Rosenthal de reguliere procedure juist wil veranderen om nog effectiever uitspraken en aanbevelingen te kunnen tegenhouden die niet stroken met de onvoorwaardelijke steun die Nederland aan Israël geeft.

Oud-premier Dries van Agt, voorzitter van The Rights Forum: “De regering maakt een rechtvaardiger en robuuster EU-beleid onmogelijk. Nu houdt zij een rapport tegen dat draait om het indammen van de verschrikkingen van het kolonistengeweld. Een fundamenteel debat over het Midden-Oosten beleid van deze regering is nodig.”

Rapport en update zijn door onbekenden gelekt en hebben The Rights Forum via-via bereikt. Na publicaties in NRC Handelsblad en internationale kranten heeft de oppositie een Kamerdebat aangevraagd. Dit “algemeen overleg” zal vanavond van 18.30 – 20.30 uur plaatsvinden en is live via internet te volgen. Daarin zal ook de Nederlandse obstructie van een ander EU-rapport aan de orde komen.


Deel: ' Door Nederland geblokkeerd EUrapport kolonistengeweld openbaar gemaakt '
Lees ook