Vandaag verschijnt bij KIT Publishers: Grenzeloos eigenbelang


Armoede uitbannen in een veranderende wereld

AMSTERDAM, 20130418 -- Hoe zullen mensen in de toekomst, over vijftig of honderd jaar, aankijken tegen onze ontwikkelingssamenwerking? Zijn hedendaagse gedachten over verschillen tussen arm en rijk bestand tegen de tand des tijds? Misschien kijken over vijftig jaar onze kinderen en kleinkinderen wel even meewarig naar onze huidige hulpprojecten als wij nu de ‘hulp’ in de koloniale tijd beoordelen.

Die gedachte bekroop René Grotenhuis toen hij een tentoonstelling bezocht over de koloniale tijd. Ontwikkelingssamenwerking gaat door een tumultueuze periode. De mondiale verhoudingen verschuiven. Terwijl in het zuidelijk halfrond optimisme de boventoon voert, zijn wij in ‘het Noorden’ in een depressie terecht gekomen. Het paradigma van ‘zij zijn arm en wij zijn rijk’ past niet meer. De grote uitdagingen van dit moment – grondstoffen schaarste, klimaatverandering, onveiligheid etc. – bedreigen ons allemaal; in Noord én in Zuid.

In zijn boek Grenzeloos Eigenbelang schetst René Grotenhuis acht elementen van een nieuwe kijk op internationale samenwerking. Hij pleit voor mondiale verhoudingen gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkheid en bloeiende gemeenschappen.

René Grotenhuis is theoloog en sinds 2003 algemeen directeur van Cordaid. Hij brengt een vernieuwende visie op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke experts op het gebied van internationale maatschappelijke vraagstukken.

Boekgegevens

Grenzeloos eigenbelang
Armoede uitbannen in een veranderende wereld

Auteur: René Grotenhuis

Paperback, 192 pagina’s
ISBN: 978 94 6022 249 8
Prijs € 19,50
Uitgever: KIT Publishers i.s.m. Cordaid

Verkrijgbaar in boekhandel, bij de uitgever, bol.com en via internet.


Deel: ' Zojuist verschijnt bij KIT Publishers Grenzeloos eigenbelang '
Lees ook