Libertarische Partij tegen militaire deelname Minusma in Mali


Den Haag, 20131021 -- Libertarische Partij voorzitter Toine Manders heeft zich vandaag sterk gekant tegen de intentie van het kabinet voor het deelnemen aan een militaire VN missie in Mali. "Er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van geweld in Mali, aldus Manders. "Mali bedreigt noch de wereld, noch Nederland," voegde hij eraan toe. "We hebben geen belang om hier te interveniëren. Er zijn dan ook geen redenen om om het even welke partij in Mali te steunen.

Manders bevestigde hiermee het buitenlandse beleid van non-interventie dat de LP al sinds haar oprichting in 1993 voorstaat, en citeerde uit het partijprogramma:

“Het Nederlandse defensiebeleid moet de bescherming van het leven, de vrijheid, en het eigendom van de burgers in Nederland tegen het risico op een aanval door een buitenlandse mogendheid ten doel staan. Dit doel moet worden bereikt met een minimum aan kosten en zonder de vrijheden te ondermijnen voor de bescherming waarvan het bedoeld is.”

“Wij willen een einde maken aan alle buitenlandse interventie door de Nederlandse regering – militaire en economische hulp, garanties, en diplomatieke inmenging inbegrepen. Wij willen een einde aan alle beperkingen aan particuliere buitenlandse hulp, zowel militair als economisch.

Wij willen een einde maken aan het sturen van militairen naar het buitenland.”

De Libertarische Partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, en minimale belastingen en regeldruk.


Deel: ' Libertarische Partij tegen militaire deelname Minusma in Mali '
Lees ook