Aanslagen en terreuraanpak doorgelicht: visie en aanpak


n.a.v. het parlementair onderzoek van de aanslagen in Parijs 2015 en Brussel 2016

Eindhoven, 20170323 -- In de afgelopen jaren werden België en Nederland geconfronteerd met het concreter worden van de terrorismedreiging. De bomaanslagen in Parijs in 2015 en de aanslagen in Brussel in 2016, in beide landen met veel slachtoffers, gaven aanleiding tot het oprichten van een Franse en een Belgische parlementaire onderzoekscommissie. Hieraan wijdt het internationale BeNeLux-Universitair Centrum met zijn leerstoel Politie & Justitie een symposium op 27 maart om 17 uur in de Politieacademie te Eindhoven.

Al snel werd duidelijk dat heel wat daders van de aanslagen in Parijs en in Brussel afkomstig waren uit België. De vijf daders van de aanslagen in Brussel en zes van de tien daders in Parijs hadden een criminele achtergrond en hebben via hun netwerken op heel wat hand- en spandiensten kunnen rekenen (logistiek, safe houses, vervalste identiteitsdocumenten, precursoren voor explosieven …). 

De vrees bestaat nu, dat hoe meer IS terrein verliest, des te meer zij geneigd zal zijn haar kracht nog te tonen in Europa door daar via haar sympatisanten acties uit te lokken. De stagnering van het aantal vertrekkers naar Syrië brengt dus geenszins mee dat de dreiging op aanslagen hier afneemt.

Zowel de Franse als de Belgische Parlementaire Onderzoekscommissie heeft tot doel een analyse van de aanslagen te maken, maar ook om duidelijk te maken welke maatregelen nu en in de toekomst noodzakelijk zijn.

Symposium - Aanslagen en terreuraanpak doorgelicht: visie en aanpakHet symposium zal worden geopend door prof. Anton van der Geld, psycholoog en voorzitter van het BeNeLux-Universitair Centrum, en hij zal spreken over “Botsing van culturen bij migratie”.

Vervolgens zal prof. Willy Bruggeman spreken over “De aanslagen in Parijs” en mr. Servais Verherstraeten over “De aanslagen in Brussel”. Beiden maken zij deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie in Brussel, die een dezer dagen met haar eindrapport komt.

Dagvoorzitter is mevr. dr. Madeleine van Toorenburg, lid van de Tweede Kamer en oud-voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Fyra.

Van Toorenburg leidt het panel, dat bestaat uit politiechef Hans Vissers (West-Brabant-Zeeland), federaal procureur des Konings Fréderic Van Leeuw (Brussel), brigadegeneraal mr. Marty Messerschmidt (Koninklijke Marechaussee), hoofdcommissaris Stanny De Vlieger (gerechtelijke politie Antwerpen) en politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg (Amsterdam).

Voor contact:  info@benelux-universitair-centrum.org  tel. +32 478-20 64 91 (Annie De Wachter, secretariaat B.U.C.) Adres symposium: Vijfkamplaan 31, 5624 EB Eindhoven


Deel: ' Symposium - Aanslagen en terreuraanpak doorgelicht visie en aanpak '
Lees ook