Wereldoorlog in het dorp Volendam


Tweede Wereldoorlog beschreven vanuit het perspectief van het voor de grote oorlog zo onbelangrijke dorp Volendam

VOLENDAM, 20100503 -- Volendam 1939-1945. Wereldoorlogen worden vanuit de wereld beschreven. Een Nederlandse stad of Nederlands dorp krijgt alleen aandacht als er mondiaal gezien iets belangrijks gebeurde: een vijandelijk bombardement (Rotterdam), een massale deportatie (Putten). Aan bijna alle Nederlandse plaatsen lijken zo oorlog en bezetting bijna ongemerkt voorbij te zijn gegaan.

Desondanks hebben Piet Koning en Evert Koning, de (geschied)schrijvers van de eerder verschenen boeken Waarheid en roddel (over het geslacht Koning van Broer) en Schipper op, schipper af (over de hoogleraar theologie prof. Dr. Klaas Steur die door Rome uit zijn functie werd ontheven), de Tweede Wereldoorlog beschreven vanuit het perspectief van het voor de grote oorlog zo onbelangrijke dorp Volendam.

[Cover Wereld oorlog in het Dorp] Het boek begint met een schets van de financile rampen in de jaren twintig en dertig waardoor het eertijds zo rijke dorp getroffen werd. Vervolgens wordt alle aandacht gericht op de handel en wandel van de Volendammers tijdens oorlog en bezettingstijd: de mobilisatie en deelname aan de strijd van 400 land- en zeesoldaten; het verdwijnen van de werkloosheid tijdens de eerste bezettingsjaren; de eerste grote botsing van het dorp met de bezetters; de 200 Volendammer jongens die gedwongen werden tot werken in Duitsland, de onderduikers, razzia's en strafkampervaringen; het verzet en de verzetsdaden; de grijze en soms ook zwarte handel met gerookte aal; het heftige laatste oorlogsjaar met doden door geallieerde beschietingen, verzetsdaden en represailles en met de voedseltransporten door de vissersvloot naar het hongerende West-Nederland; de bevrijding met de behouden terugkeer van vele (zee)soldaten, Arbeitseinsatzers, emigranten en missionarissen en het grote onvergetelijke feest; en tenslotte de ongelukkige en vaak onrechtvaardige afrekening met `foute' dorpsgenoten.

Daarnaast worden er terloops vele interessante `bijzaken' vermeld:
* de zogenaamde honkvaste Volendammers die tijdens de crisisjaren met honderden uit het dorp wegtrokken op zoek naar werk;
* de Nederlandse pers en zakenwereld n de Duitse bezetters die in, tijdens en na de oorlog de symboolfunctie van het dorp gebruiken: Volendamse meisjes breiend voor de gemobiliseerde soldaten, Volendamse vrouwen bezig met een cursus EHBO, een Duitse charme-offensief met Volendamse schonen in beeld gebracht, surrogaat-koffie en thee door een Volendammer visser aangeprezen en na de bevrijding een Volendammer die met een Canadees de toekomstige vrijheid inloopt;
* de Markerwaard die tijdens de Duitse bezetting niet wordt ingepolderd door gebrek aan materialen.

Wereld oorlog in het dorp
[Foto Tweede Wereldoorlog: Toegang tot onderduikadres in Volendam via de turfvoorraad van de bakkerij] Volendam 1939 | 1945. Het boek telt 300 bladzijden en is, met ruim 700 foto's, rijk gellustreerd: een boeiend geschiedverhaal in woord n beeld. Het is uitgegeven door de Stichting Vrienden van het Volendams Museum met financile steun van ruim honderd sponsors. Het boek is verschenen op 29 april 2010 en is exclusief verkrijgbaar bij de Stichting Volendams Museum, Tot en met 14 mei is het boek verkrijgbaar voor de prijs van 24,95, daarna voor de prijs van 29,95 (excl. verzendkosten).
Volendams Museum, Zeestraat 41 1131 ZD Volendam, elke dag geopend van 10 00 tot 17 00 uur, telefoon 0299 369 258, fax 084 8360635, e-mail: info@volendamsmuseum.nl Internetadres www.volendamsmuseum.nl


Fotobijschriften:
Bovenste foto: Cover van het boek
Onderste foto: Toegang tot een onderduikadres via de turfvoorraad van de bakkerij

Volendams Museum


Deel: ' Nieuw boek beschrijft Tweede Wereldoorlog vanuit Volendams perspectief '
Lees ook