Servische gemeenschap veroordeelt erkenning Kosovo


ROTTERDAM, 20080305 -- De Servische gemeenschap in Nederland veroordeelt de Nederlandse erkenning van de Servische provincie Kosovo en bestempelt deze als een flagrante schending van het internationaal recht. De gemeenschap roept de Tweede Kamer dan ook op, de erkenning van de eenzijdig afgescheiden provincie door Nederland terug te laten draaien, ofwel zich in te spannen voor de verplaatsing van de VN-gerechtshoven die in Den Haag gehuisvest zijn naar een land dat het internationaal recht, i.c. het Handvest van de Verenigde Naties, niet ondergeschikt maakt aan de geopolitieke belangen van de Trans-Atlantische structuren.

Met de amputatie van het hartland van een internationaal erkende staat, de eerste keer in Europa sinds 1938, wordt nu duidelijk wat het werkelijke doel was van de onrechtmatige NAVO-bombardementen in 1999. De Nederlandse erkenning van deze brutale roof, door minister Verhagen als `nieuwe realiteit' aangeduid, zorgt ervoor dat het vertrouwen van de Servische Nederlanders in de Nederlandse overheid definitief geschonden is.

Het is evident dat de Nederlandse regering de handhaving van de internationale rechtsorde slechts lippendienst bewijst. De misleidende formulering `Kosovo is een geval op zichzelf', die minister Verhagen aandraagt om de schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Servi in de publieke opinie te verkopen, wijst op het morele failliet van de Nederlandse regering. Waarom spreekt minister Verhagen inzake de erkenning van Kosovo met geen enkel woord over het internationaal recht?

De Servische gemeenschap in Nederland zal de onafhankelijkheid van Kosovo nooit erkennen. Kosovo is en blijft voor altijd een onlosmakelijk deel van Servi. De gemeenschap gaat door met demonstreren en laat weten dat de eerstkomende demonstratie - tegen de eenzijdige afscheiding van de Servische provincie Kosovo en de erkenning ervan door Nederland - gepland staat voor zondag 16 maart aanstaande op het Museumplein in Amsterdam.Noot voor redacties:

Deel: ' Servische gemeenschap veroordeelt erkenning Kosovo '
Lees ook