Benelux-certificaten voor politie en justitie uit Nederland en België


Tien Nederlandse en Belgische functionarissen in de veiligheidssector gecertificeerd

EINDHOVEN-stadhuis, 20131126 -- Europa baart ons nu zorgen, er moet veel gebeuren, financieel-economisch, maar zeker ook veiligheidstechnisch. Geweld, agressie en cybercrime nemen hand over hand toe. Mensen, maar ook agenten, voelen zich vaak nergens veilig. Vrijdag 29 november a.s. ontvangen 10 Nederlandse en Belgische functionarissen van politie, justitie en douane hun postgraduate certificaat in de veiligheidssector. Zij volgden een speciale Nederlands-Belgische leergang o.l.v. prof. Anton van der Geld, psycholoog, en prof. Willy Bruggeman, criminoloog en voorzitter Federale Politieraad. De certificaten worden in het stadhuis Eindhoven plechtig uitgereikt door de ambassadeur van België, Z.E. Frank Geerkens, en de ambassadeur van Luxemburg, Z.E. Pierre-Louis Lorenz.

In de veiligheidssector gaat het om de veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en Europese context. Dit vormt de thematiek van de leerstoel van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), die speciaal is ingesteld voor politie, justitie, openbaar bestuur en private sector 

Het B.U.C. verzorgt op dit complexe veiligheidsterrein een voortgezette opleiding in samenwerking met de Politieacademie Nederland, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in België en de directie Opleiding Belgische Federale Politie via het PIVO.

De cursisten van deze voortgezette opleiding hebben een jaar lang om de veertien dagen een dag samengewerkt om het politie- en justitiewerk diepgaand te doorgronden, het in Nederland en België beter op elkaar af te stemmen, en het in Europa te integreren.

Gezocht wordt daarbij naar uiteenlopende best practices, de leermomenten in de opsporing en vervolging, zoals bijvoorbeeld in Nederland de Schiedammer parkmoord en in België de zaak Dutroux en Ronald Janssen. 

Er worden ook uitgebreide werkbezoeken gebracht aan verschillende werkomgevingen, zoals Europol, het Internationale Strafhof, de luchthavens Schiphol en Zaventem, de Federale Politie in Brussel, het Nederlands Forensisch Instituut.

In het kader van deze opleiding schreven professionals-cursisten opmerkelijke afstudeerscripties, onder andere over:
“Anoniem getuigen en de grenzen van het recht op een eerlijk proces”
“Mobiele Eenheid 2.0 – Het beter gewapend zijn voor zware incidenten”
“Mensenhandel – Cross-border challenge Belgian-France”
“Internet en namaak: het kent geen grenzen – Douanetoezicht op grensoverschrijdend     goederenverkeer”.

Vier functionarissen van politie en justitie vertellen op 29 november a.s. tot welke bevindin­gen en overwegingen zij in hun onderzoek naar de misdaad in en buiten de Benelux zijn gekomen. Dat stemt niet altijd vrolijk, maar voortdurend wordt er gewerkt aan een antwoord daarop, dat ook moet leiden naar een passend beleid en een preventieve aanpak.

Het onderzoek, de analyses en de conclusies van de professionals-cursisten sluiten aan bij de jongste Europese ont­wikke­lingen. Denk aan de snelle opkomst van nieuwe automatiseringstechnieken en hoe de politie daarmee om moet gaan, de inrichting van de politieorganisatie, migratie en mensenhandel, en de aanpak van criminaliteit en de rechten van de mens.

Het BeNeLux-Universitair Centrum, werkzaam in Antwerpen, Eindhoven en Luxemburg, zet met dit alles een concrete stap om veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving, niet alleen in het eigen land, maar ook in het verband van de Benelux en Europa, te bevorderen en op een hoger plan te brengen.

BeNeLux-Universitair Centrum
073-52 14 224 /  +32 478-20 64 91 (Annie de Wachter) / +31 20-6761409
info@benelux-universitair-centrum.org
www.benelux-universitair-centrum.org


Deel: ' Benelux-certificaten voor politie en justitie uit Nederland en België '
Lees ook