'Doorrekening Rechtbank Maastricht klopt van geen kant'


Update Bezuinigingsoperatie Raad voor de Rechtspraak

MAASTRICHT, 20150904 -- Van de te realiseren bezuiniging van 1.1 miljoen euro door de Rechtbank Maastricht te ontmantelen, blijft na een eerste snelle doorrekening vrijwel niets over. Na een etmaal is ongeveer een ton over, zonder dat de bij-effecten voor de rest van de stad meegewogen zijn. De wetenschappelijke- en strafrechtelijke keten is nergens in Nederland zo sterk als in Maastricht. De Raad voor de Rechtspraak neemt aanstaande dinsdag een besluit op basis van ondeugdelijk rekenwerk.

Burgemeester Penn van Maastricht reageert geschrokken op deze bevindingen: "Deze businesscase kan niet als grondslag dienen voor definitieve besluitvorming met betrekking tot de ontmanteling van de Maastrichtse Rechtbank. Een quickscan door deskundigen van de gemeente Maastricht toont aan dat er nog substantieel kan worden bespaard op de businesscase Maastricht.

De Raad voor de Rechtspraak heeft berekeningen uitgevoerd welke besparingen haalbaar zijn wanneer de rechtbank van Maastricht ontmanteld wordt. De gemeente Maastricht heeft deze berekeningen na herhaaldelijk verzoek pas woensdag in handen gekregen. Experts van de gemeente Maastricht hebben vervolgens met het adviesbureau dat de Raad voor de Rechtspraak ingehuurd heeft, gekeken naar de berekeningen. 

De gemeente stelt dat de voorliggende doorberekening rammelt aan alle kanten. De deskundigen hebben nu al zoveel fouten gevonden dat men stelt dat er van de beoogde bezuiniging van 1,1 miljoen euro jaarlijks na ontmanteling van de Rechtbank Maastricht vrijwel niets overblijft:

1. Men gaat in de doorberekening voor Maastricht 177 werkplekken verbouwen die niet worden gebruikt. Daarvan afzien levert 200.000 euro jaarlijks op.
2. Men gaat 4 strafzalen met cellencomplex bijbouwen die ook inpandig kunnen worden gerealiseerd. De keuze voor inpandig levert 400.000 á 600.000 euro per jaar op.
3. Men heeft de kosten voor de leegstand niet meegenomen die ontstaan bij concentratie in 1 van de 2 steden. Voor Maastricht bedragen die ruim 400.000 euro jaarlijks, voor Roermond ongeveer 200.000. Een keuze voor concentratie in Maastricht levert dus jaarlijks 200.000 euro op. 

Bij elkaar: minimaal 800.000 á 1 miljoen euro

Wanneer gekeken wordt naar de kosten voor de overheid als geheel (en daarmee iedere belastingbetaler), zijn de effecten veel groter. Dan blijft van de bezuiniging, zo stelt Maastricht, niets over. Als voorbeeld noemt men de reiskosten voor Politie en Openbaar Ministerie (beide hoofdkantoren in Maastricht). Bovendien mist Maastricht de maatschappelijke effecten in de doorrekening. 

Maastricht wil, ondersteund door de 17 andere gemeenten van de Regio Zuid-Limburg, dat de besluitvorming aanstaande dinsdag 8 september opgeschort wordt. Alleen dan kunnen alle betrokken partijen ook echt betrokken worden. Het gaat Maastricht niet om de strijd met Roermond; men vindt dat het de Raad voor de Rechtspraak is die in deze kwestie voor tweespalt zorgt. 


Deel: ' 'Doorrekening Rechtbank Maastricht klopt van geen kant' '
Lees ook