Discriminatie CAM-arts druist in tegen Europese richtlijnen


Btw heffing maakt integrale geneeskunde kind van de rekening

Bunnik, 20130912 -- Geheel tegen de regels van de Europese Commissie laat de Nederlandse regering per 1 januari 2013, de CAM-artsen btw heffen over hun werk. In de btw-richtlijn (Artikel 132, lid 1, onderdeel c) staat dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor de medische verzorging, in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat. In vervolg op het lente-akkoord heeft het parlement met ingang van 1 januari 2013 een wet aangenomen die de vrijstelling van btw - voor gezondheidskundige verzorging van de mens - onder meer voor de CAM-artsen opheft.

Dit is reden voor de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) om de overheid te dagvaarden; haar leden vallen onder deze regeling. Op woensdag 18 september 2013 vindt de hoorzitting plaats in het gerechtsgebouw in Den Haag.

Meten met twee maten

Artsen in Nederland (ook CAM-artsen) werken volgens de methode van Evidence Based Medicine (EBM). Oud-minister Klink schreef in augustus 2012 in het rapport "Kwaliteit als medicijn" dat het grootste deel van de geneeskundige praktijk echter niet EBM zou zijn. “Dat is reeds langer bekend, maar wordt nu bij CAM-artsen als argument gebruikt om hen btw te laten heffen,” vertelt Wim Verest, voorzitter van de AVIG. “Het is meten met twee maten, want als dat het argument is, kan het grootste deel van de medische handelingen in Nederland een btw-heffing tegemoet zien.“

Eén soort arts

CAM-artsen zijn BIG-geregistreerde artsen. Alle BIG-geregistreerde artsen die zich met individuele gezondheidzorg bezighouden, zijn vrijgesteld van btw. CAM-artsen werken als arts en passen de kwaltiteitseisen voor artsen toe volgens de KNMG-richtlijnen. Een arts is een arts zolang deze aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. CAM-artsen zijn artsen die kennis hebben van alle geneeskundige behandelmethoden en passen deze toe of  verwijzen de patiënt door naar een andere arts; in de praktijk komt zo'n 90% van het werk van CAM-artsen overeen met de handelingen van niet-CAM-artsen. Volgens AVIG is hier dan ook sprake van discriminatie tussen artsen onderling.

Wens van patiënt

In Nederland maakt 9,2% (CBS 2009) gebruik van Integrale geneeskunde; voor specifieke patiëntengroepen loopt dat op tot ruim 30%. In Amerika is dat 40% in 2007 en dit aantal is groeiende. 90% van de chronisch zieke patiënten in Nederland, wil dat hun (huis)arts kennis  heeft van CAM. De CAM-artsen hebben op 6 november 2012 een door ruim 19000 mensen ondertekende online-petitie “BTW? Nee! Stop BTW-heffing CAM-artsen” aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer aangeboden; ook de patiëntenvereniging voor acupunctuur heeft diezelfde dag een door ruim 52.000 patiënten ondertekende petitie tegen de btw heffing aan deze commissie aangeboden.

Over AVIG
AVIG staat voor de bevordering van integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.  Artsen van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) passen alle vormen van geneeskunde toe en  integreren reguliere en complementaire geneeskunde, met als doel mee te werken aan een betrouwbare, effectieve, veilige en kosteneffectieve gezondheidszorg. AVIG artsen hebben de samenwerking met andere medische disciplines als uitgangspunt. De vereniging is in 2011 opgericht en vanaf 2012 operationeel en kent 400 leden. De AVIG participeert in het overleg van de samenwerkende CAM-artsenverenigingen.


Deel: ' Discriminatie CAM-arts druist in tegen Europese richtlijnen '
Lees ook