UWV blijft ZZP'ers afschilderen als criminelen


UWV laat ZZP'ers nog steeds in onduidelijkheid

GRONINGEN, 20101008 -- Nog steeds heeft het UWV geen bevredigende oplossing voor de herbeoordeling van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die gestart zijn met hun bedrijf vanuit een uitkering. De commissie Vreeman die door minister Donners is aangesteld om de problemen op te lossen heeft in een aantal maanden tijd ongeveer een derde van de dossiers opnieuw beoordeeld. Van de eerste 500 beoordelingen is inmiddels de helft afgewezen zo blijkt uit een tussenrapportage. Een mager resultaat, zeker als men de uitspraken van minister Donner daarbij in acht neemt. Donner heeft toegezegd dat de herbeoordelingen "ruimhartig" zouden plaatsvinden.

Te rooskleurige voorlichting van UWV leidt tot problemen
Destijds was het UWV zeer druk met het stimuleren van werklozen richting een eigen bedrijf als ZZP'er. Daarbij is de zaak erg rooskleurig voorgesteld om zoveel mogelijk te "scoren". De voorlichting over de berekening voor het terugbetalen van de uitkering veelal onduidelijk en weggestopt. Achteraf bleek bij een vergelijking met de Belastingdienst dat ZZP'ers moesten terugbetalen op het aantal uren dat men in het bedrijf had gestopt en niet op het verdiende bedrag. Dit heeft geleid tot persoonlijke drama's.

Nog steeds wil het UWV niet toegeven dat deze regeling incorrect is. Improductieve uren zoals administratie, cursussen, netwerken leveren geen inkomen op maar worden wel meegeteld in het terug te betalen bedrag. Dit is nooit duidelijk gecommuniceerd door de medewerkers van het UWV. "Indirecte uren hoef je bij ons (UWV) niet op te geven, maar wel in de aanvraag voor de startersaftrek", zo weten zzp'ers zich te herinneren.

UWV is dossiers kwijtgeraakt
Als gevolg hiervan werden deze mensen die wilden werken voor hun inkomen opgepakt als fraudeurs. Na felle protesten van zelfstandigenorganisaties, waaronder ZZP Nederland, is de mogelijkheid geschapen voor een herbeoordeling. Nu, bij een tussenrapportage blijkt dat het UWV nog steeds de onduidelijkheid hanteert en dat het merendeel traag wordt afgehandeld en veel protesten worden afgewezen. Ook kan de tussenrapportage niet duidelijk maken waarom de herbeoordelingen zijn afgewezen. Inmiddels zijn ook nog eens de betreffende dossiers van voor 2004 onvindbaar en wordt de zelfstandige zelf geacht met een bewijs te komen dat de voorlichting van het UWV destijds onzorgvuldig was.

Terugbetaling op basis van winst is wl redelijk
Volgens de mening van ZZP Nederland blijft men onduidelijk bij het UWV en is er geen sprake van ruimhartig beleid. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland dienen Minister Donner en het UWV zich eens te beseffen dat de mensen die de veiligheid van een uitkering hebben verlaten door de onduidelijke voorlichting van goede wil zijn en willen werken voor hun geld in plaats van een hand op te houden. Marrink: `reken deze zelfstandigen af op hetgeen ze hebben verdiend, daar heeft niemand een probleem mee. Wees trots op deze mensen en straf ze niet door een vage voorlichting en tegelijkertijd ook nog eens te bestempelen als fraudeurs.'

ZZP Nederland


Deel: ' UWV blijft ZZP'ers afschilderen als criminelen '
Lees ook