26 Oktober is uitgeroepen tot 'Zwarte Klerendag'


Stille Stoet van het Plein, Den Haag, naar de artikel 1 bank op de Hofplaats

DEN HAAG, 20101024 -- Dinsdag 26 oktober is de eerste dag dat in De Tweede Kamer het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV wordt behandeld. Deze dag is door de dichter Gerard Beentjes en zeven burgerinitiatieven uitgeroepen tot 'Zwarte Klerendag'. Zij vertegenwoordigen tezamen ruim 110.000 mensen. Het zijn zeven burgerinitiatieven, te weten: `Actie Toverbal', `Niet Namens Ons', Klankbordgroep Nu Actie Tegen Pvv, `Wij willen geen uitsluiting', Facebookgroep `We apologize for the 1,5 million dutch people that voted for Geert Wilders', LinkedIn Group `NEE TEGEN PVV' en de Facebookcommunity `Zwarte Klerendag'.

De initiatiefnemers roepen alle leden van de Tweede Kamer die hun zorgen delen op om 26 oktober in het Zwart Gekleed in de Tweede Kamer te verschijnen.

De mensen van deze zeven groepen, lopen deze dinsdag een Stille Stoet in Den Haag. Zij vertrekken om 13.00 uur vanaf het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein, richting de Grondwetbank op de Hofplaats.

Daar wordt een krans neergelegd bij de Grondwetbank waarop de tekst van artikel 1 van de Grondwet staat vermeld.
Bij aanvang zal een gedicht worden voorgedragen en aan het eind een rouwverklaring, verder geen geluid, geen spandoeken, geen tekstborden. De dresscode is 'vreedzaam zwart'.

Zwarte Klerendag is erop gericht rouw te betonen over de totstandkoming van een minderheidskabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV en stil te staan bij het gedachtegoed achter artikel 1 van de Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende internetlink, welke ook zichtbaar is voor niet leden van Facebook:
www.facebook.com/pages/Zwarte-Klerendag/160691673958162


Deel: ' Aantreden kabinet uitgeroepen tot 'Zwarte Klerendag' '


Lees ook