80% Nederlandse ziekenhuizen verliest tijd en menskracht bij rampen

DORDRECHT, 20060308 -- Uit een telefonische quick scan, uitgevoerd door New Bridges, blijkt dat 80% van de Nederlandse ziekenhuizen bij een ramp kostbare tijd en menskracht verloren laat gaan door extra personeel handmatig (via zogenoemde belbomen of bellijsten) op te roepen. Daarmee loopt Nederland achter vergeleken met bijvoorbeeld ziekenhuizen in Groot-Brittannië. Daar gebruiken veel ziekenhuizen wel automatische alarmeringsprocedures.


Een van de aanbevelingen uit de quick scan is dat Nederlandse ziekenhuizen moeten onderzoeken of efficiency en effectiviteit bij rampenbestrijding verbeterd kunnen worden door personeel automatisch op te roepen. De toenemende aandacht voor terreurdreiging noopt tot een professionele aanpak van élke stap bij rampenbestrijding.

"In gesprekken met ziekenhuizen signaleren we steeds vaker dat men bewust bezig is met risico reductie en/of terreurdreiging. Dat neemt echter niet weg dat op dit moment meer dan 80% van de respondenten handmatig lijstjes afbelt!", aldus John Duurkoop, commercieel directeur van New Bridges. "Aan de menselijke factor bij belbomen en bellijsten kleven grote nadelen. Onder andere: bij het mondeling doorgeven van informatie kunnen gegevens verloren gaan of foutief worden doorgegeven; in plaats van direct te kunnen vertrekken moet iedere bereikte persoon eerst nog een belactie naar collega's uitvoeren; de centralist die alarm sloeg, heeft geen terugkoppeling óf en hoe snel de teams op sterkte zullen zijn; bovendien verstrijkt er een lange tijd tussen het bellen van de eerste en de laatste persoon."

Aanleiding voor deze quick scan was onder andere de afwikkeling van de aanslagen op het Londense metro-stelsel in juli 2005. Automatisch oproepen van extra personeel bleek daarbij van doorslaggevende betekenis. De snelle oproep stelde het personeel in staat naar het ziekenhuis te komen voordat dat praktisch onmogelijk werd. Daardoor stonden er meer teams klaar toen de eerste gewonden arriveerden.

Deel: ' 80% Nederlandse ziekenhuizen verliest tijd en menskracht bij rampen '
Lees ook