Kritische kanttekeningen ten aanzien van cell-broadcasting

KAATSHEUVEL, 20060124 -- Met gemengde gevoelens lazen wij in diverse media het bericht van de start van de proeffase met betrekking tot "Rampenalarm via mobiele telefoons" in de gemeente Amsterdam. Hoewel wij dit initiatief van harte ondersteunen denken we toch dat een aantal kritische kanttekeningen op zijn plaats zijn.


Het is volkomen correct dat Cell-broadcasting, waarmee de proef in Amsterdam werkt, alle mobiele aansluitingen binnen het zendbereik van de betreffende zendmast bereikt. Men dient zich echter te realiseren dat daarbij dus ook alle toevallige passanten op de snelwegen binnen het bewuste zendgebied en ook alle kinderen die in het bezit van een mobieltje zijn, bereikt worden. Het daarop volgende gedrag van beiden is slecht voorspelbaar en de meningen over de effecten van een verzonden alarmbericht t.a.v. het beoogde doel zijn dan ook erg verdeeld.

Een ander effect wat zeker niet vergeten mag worden is dat Cell-broadcasting uitsluitend mobiele aansluitingen bereikt en dat daarmee een belangrijke groep binnen onze samenleving niet bereikt wordt. We spreken dan met name over de ruim 2 miljoen ouderen onder ons. Veelal zijn zij niet in het bezit van een mobiel toestel en zijn zij dat wel, dan is de bediening van de noodzakelijke tekstfuncties veelal te lastig.

Het is buiten kijf dat Cell-broadcasting een belangrijke functie kan c.q. moet vervullen bij grote, veelal de gemeentegrenzen overschrijdende rampen. Van lokale calamiteiten gaat evenwel voor direct betrokkenen zeker een soortgelijke dreiging uit. De berichtgeving ervan zal echter minder gebaat zijn met deze vorm van crisiscommunicatie. Daarvoor zullen andere initiatieven meer geëigend zijn. Synergie van beide vormen lijkt dan ook noodzaak.

Voor belangstellenden is een vergelijkend overzicht op aanvraag beschikbaar via info@dont4get.us


Inhoud persbericht d.d. 16-11-2005

GeneralAlert bereikt ook de kwetsbare groepen binnen de samenleving!


GeneralAlert is een waarschuwingssysteem dat dankzij het gebruik van tekstberichten én gesproken boodschappen een heel groot bereik heeft. Iedereen die zich op vrijwillige basis voor de service heeft aangemeld, wordt bij calamiteiten op de door hem of haar aangegeven manier aangesproken. Hierdoor krijgen ook burgers die doorgaans niet in staat zijn om op de gebruikelijke uitingen van crisiscommunicatie te reageren belangrijke boodschappen door. Denk hierbij vooral aan ouderen, doven en slechthorenden.

Gemeenten, politie en brandweer zijn hierdoor in staat om snel alle burgers bij gebeurtenissen te betrekken die in een direct verband staan met hun stad, wijk of zelfs straat. De politie kan GeneralAlert bijvoorbeeld gebruiken voor hulp bij onderzoek, vermissing en opsporing en brandweer en gemeenten kunnen burgers gerust stellen of juist aansporen tot gewenste acties, zoals het sluiten van ramen en deuren. Voor alle opties geldt dat de geautoriseerde boodschapper zelf de doelgroep bepaalt. Dat kan variëren van een hele stad, dorp, via een wijk tot slechts een enkele straat.

Op dit moment is GeneralAlert beschikbaar voor elke geïnteresseerde lokale overheid, politie- of brandweerkorps. Wanneer zij zich bij het GeneralAlert-platform hebben aangemeld, kunnen de inwoners van het betreffende gebied desgewenst het aangewezen telefoonnummer bellen. Tijdens een korte telefoonprocedure wordt hen gevraagd om een postcode in te toetsen en een keuze te maken tussen tekstberichten of gesproken boodschappen. Na het verbreken van de verbinding komen alle berichten die voor het ingevoerde postcodeadres gelden binnen op het toestel dat voor deze procedure is gebruikt.

Deel: ' Kritische kanttekeningen ten aanzien van cell-broadcasting '
Lees ook