Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loont in veel gevallen


Amersfoort, 20130204 -- In januari of februari ontvangen woningbezitters een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van de woning. Deze stelt de gemeente vast. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. De WOZ (Wet waardering onroerende zaken) is de grondslag voor onder andere het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, rioolheffing , erf- en of schenkbelasting.

De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde vrij van huur op de waarde peildatum. Voor de beschikking in 2013 is de waarde peildatum 1 januari 2012. Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De Waarderingskamer ziet erop toe dat gemeenten de WOZ goed uitvoeren. Toch is de WOZ- waardebepaling nogal eens onnauwkeurig. Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Makelaars/taxateurs kunnen u daarbij van dienst zijn. Zij beoordelen eerst uw WOZ-beschikking en stellen vervolgens een concept bezwaarschrift voor u op. Of u kunt zelf aan de slag gaan.

Wat kunt u zelf doen:
  • Beoordeel de aanslag eerst
  • Vraag het taxatieverslag op via de website van de betreffende gemeente
  • Let op de uiterlijke bezwaartermijn
  • Doe onderzoek naar de verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • Schat de WOZ waarvan u denkt dat deze correct is
  • Schrijf een bezwaarschrift aan de gemeente op basis van uw onderzoek


Deel: ' Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loont in veel gevallen '
Lees ook