Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Grote tekorten bij gemeenten deden vermogens fors slinken


Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren veelal met boekhoudfraude gemaskeerd

WIJK BIJ DUURSTEDE, 20150909 -- Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van afgelopen jaren laat zien dat verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd door grote tekorten fors op hun vermogen zijn ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenden uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten. Opvallend is dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten saldi van opbrengsten en kosten presenteerden die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds weken de als zodanig gepresenteerde saldi sterk naar boven af t.o.v. de werkelijke saldi.

Dat betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dat te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat de geïnteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat geïnteresseerde pers en media, waar blijkbaar ook de kennis ontbreekt om dat te doorzien, totaal op het verkeerde been worden gezet.

Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn ook de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen.

Hieronder de onderzoeksbevindingen betreffende de vijf grootste gemeenten en 20 overige representatieve gemeenten uit een veel grotere verzameling. Alle cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de betreffende gemeenten.

Grootste gemeenten
 
Rotterdam  (Periode 2007-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 665 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  1.140 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2007  €  1.732
Het Eigen vermogen nam af met                      €     592 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 665 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen (o.a. door voeging met de deelgemeenten),herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 73 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 414 miljoen
boekhoudfraude dus van € 1.079 miljoen
 
Den Haag  (Periode 2008-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 321 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    964 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  1.291
Het Eigen vermogen nam af met                      €     327 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 321 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 6 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 211 miljoen
boekhoudfraude dus van € 532 miljoen
 
Utrecht  (Periode 2008-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 124 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  643 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  767
Het Eigen vermogen nam af met                      €  124 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 124 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 366 miljoen
boekhoudfraude dus van € 490 miljoen
 
Eindhoven  (Periode 2006-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 307 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  267 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2006  €  575
Het Eigen vermogen nam af met                      €  308 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 307 miljoen
andere oorzaken (afrondingsverschillen):  € 1 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22 miljoen
boekhoudfraude dus van € 329 miljoen
 
Amsterdam  (Periode 1998-2014)
Opvallend: Bij Amsterdam is het tegenovergestelde het geval. Amsterdam hield in de afgelopen jaren heel veel meer over dan wat het gemeentebestuur als zodanig presenteerde. Amsterdam hield in de periode 1998-2014 zelfs heel veel meer over dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting; die was dus totaal overbodig.
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  voordelig € 4.836 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  7.664 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.1998  €  2.516
Het Eigen vermogen nam toe met                    €  5.148 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: voordelig € 4.836 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen (o.a. door voeging met de deelgemeenten), herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 312 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 896 miljoen
boekhoudfraude dus van € 3.940 miljoen
 
Overige gemeenten
20 representatieve gemeenten
Hieronder 20 sprekende voorbeelden uit de grote groep van gemeenten waar dit verschijnsel zich voordoet.
 
Almere  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 111 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  284 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  395
Het Eigen vermogen nam af met                      €  111 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 111 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 43 miljoen
boekhoudfraude dus van € 154 miljoen
 
Apeldoorn  (Periode 2008-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 179 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €   38 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  221
Het Eigen vermogen nam af met                      €  183 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 179 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 4 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 141 miljoen
boekhoudfraude dus van € 38 miljoen
 
Barneveld  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 58 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    54 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  112
Het Eigen vermogen nam af met                      €    58 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 58 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5 miljoen
boekhoudfraude dus van € 63 miljoen
 
Bergen op Zoom  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 88 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    45 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  133
Het Eigen vermogen nam af met                      €    88 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 88 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15 miljoen
boekhoudfraude dus van € 103 miljoen
 
Delft  (Periode 2005-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 159 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €     15 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2005   €  175
Het Eigen vermogen nam af met                      €   160 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 159 miljoen
andere oorzaken (afrondingsverschillen):  € 1 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 30 miljoen
boekhoudfraude dus van € 129 miljoen
 
Dordrecht  (Periode 2005-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 118 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  435 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2005  €  541
Het Eigen vermogen nam af met                      €  106 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 118 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 12 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 171 miljoen
boekhoudfraude dus van € 289 miljoen
 
Emmen  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 114 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    58 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  172
Het Eigen vermogen nam af met                      €  114 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 114 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10 miljoen
boekhoudfraude dus van € 124 miljoen
 
Enschede  (Periode 2005-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 40 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  105 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2005  €  145
Het Eigen vermogen nam af met                      €    40 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 40 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 69 miljoen
boekhoudfraude dus van € 109 miljoen
 
Gouda  (Periode 2002-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 174 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    24 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2002  €  207
Het Eigen vermogen nam af met                      €  183 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 174 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 9 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 38 miljoen
boekhoudfraude dus van € 136 miljoen
 
Haarlem  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 68 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    56 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  124
Het Eigen vermogen nam af met                      €    68 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 68 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18 miljoen
boekhoudfraude dus van € 50 miljoen
 
Hoogeveen  (Periode 2004-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 51 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  38 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2004  €  87
Het Eigen vermogen nam af met                      €  49 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 49 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen, herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 2 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37 miljoen
boekhoudfraude dus van € 88 miljoen
 
Lansingerland  (Periode 2008-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 78 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    39 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  117
Het Eigen vermogen nam af met                      €    78 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 78 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 39 miljoen
boekhoudfraude dus van € 39 miljoen
 
Leiden  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 135 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  392 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  527
Het Eigen vermogen nam af met                      €  135 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 135 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29 miljoen
boekhoudfraude dus van € 164 miljoen
 
Lelystad  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 66 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    80 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  146
Het Eigen vermogen nam af met                      €    66 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 66 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4 miljoen
boekhoudfraude dus van € 62 miljoen
 
Nieuwegein  (Periode 2004-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 79 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    91 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2004  €  170
Het Eigen vermogen nam af met                      €    79 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 79 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 31 miljoen
boekhoudfraude dus van € 110 miljoen
 
Nijmegen  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 135 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    88 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  223
Het Eigen vermogen nam af met                      €  135 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 135 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19 miljoen
boekhoudfraude dus van € 154 miljoen
 
Uithoorn  (Periode 2008-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 64 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  31 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  95
Het Eigen vermogen nam af met                      €   64 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 64 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4 miljoen
boekhoudfraude dus van € 60 miljoen
 
Veldhoven  (Periode 2009-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 91 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    50 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2009  €  141
Het Eigen vermogen nam af met                      €     91 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 91 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3 miljoen
boekhoudfraude dus van € 94 miljoen
 
Zutphen  (Periode 2010-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 40 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €    76 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  116
Het Eigen vermogen nam af met                      €    40 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 40 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5 miljoen
boekhoudfraude dus van € 35 miljoen
 
Zwolle  (Periode 2007-2014)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 65 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2014  €  126 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2007  €  193
Het Eigen vermogen nam af met                      €    67 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 65 miljoen
andere oorzaken (afrondingsverschillen e.d.):  € 2 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26 miljoen
boekhoudfraude dus van € 39 miljoen
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Alles over zijn onderzoek en de uitkomsten daarvan, de rapporteringen aan de betreffende gemeenteraden en nog heel veel meer hierover, is meer dan uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag
 
Een opsomming van alle gemeenten die zich aan het bovenstaande in de afgelopen drie jaar of meer hebben schuldig gemaakt is op www.leoverhoef.nl te vinden onder “ ’Griekse’ jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten “ ( https://leoverhoef.nl/lageresaldi.html )
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Grote tekorten bij gemeenten deden vermogens fors slinken '


Lees ook