Belastingverordeningen 2016 niet geldig


Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig

NIJMEGEN, 20161130 -- 35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016 niet rechtsgeldig bekend. Hierdoor treden deze verordeningen niet in werking en is er geen basis om belastingen te mogen heffen. Eind 2014 was dit nog 31%. Dit blijkt uit onderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

Niet juist bekendgemaakt
Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2015 ruim 4.100 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen. De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. Ruim 500 verordeningen zijn niet of niet juist bekendgemaakt. In 2014 is 83,4% van de vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt. In 2015 stijgt dit naar 87,3%. Spiegelbeeld daarvan is dat van de eind 2015 vastgestelde verordeningen 12,7% niet rechtsgeldig is bekendgemaakt.

Gemeenten, provincies en waterschappen die eind 2015 in de (BZK-applicatie) GVOP bekendmaken, maken 89,5% van hun vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekend. Organisaties die via de eigen website bekendmaken, maken meer dan de helft (55,7%) van de vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig bekend.

Gevolgen niet juist bekendmaken
Als gemeenten, provincies en waterschappen de verordeningen niet volgens de eisen uit de wet bekendmaken, treden ze niet in werking. Het is dan niet mogelijk om deze uit te voeren en te handhaven. In meer juridische termen; de verordeningen kennen dan geen rechtsgevolg. Veelal gaat het om verordeningen die de basis leggen voor leges en belastingen. Daadkracht adviseert alert te zijn op het tijdig en correct elektronisch bekendmaken en publiceren van verordeningen én daarbij gebruik te maken van de GVOP.

Over het onderzoek
Daadkracht heeft medio 2015 en 2016 bij alle gemeenten, provincies en waterschappen online geïnventariseerd welke verordeningen zijn vastgesteld in november en december 2014 en 2015. Vervolgens heeft Daadkracht van elke vastgestelde verordening onderzocht of de bijbehorende bekendmaking beschikbaar is op officielebekendmakingen.nl of op de eigen website. Daarnaast heeft Daadkracht onderzocht in hoeverre verordeningen beschikbaar gesteld zijn op Overheid.nl.

Daadkracht herhaalt het onderzoek voor november en december 2016 en komt met de resultaten in 2017 naar buiten.

Dit persbericht is online beschikbaar op http://www.daadkracht.nl/belastingverordeningen-2016-niet-geldig/

Het onderzoeksverslag en de factsheet is beschikbaar op http://www.daadkracht.nl/onderzoek

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen op www.daadkracht.nl/onderzoek een gratis rapportage op maat voor de eigen organisatie opvragen.

Zie het persbericht in pdf-formaat.


Deel: ' Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig '
Lees ook