Gemeenteraad Bussum keurt bestemmingsplanwijziging “Patria” goed


BUSSUM, 20140620 -- De gemeenteraad van Bussum heeft woensdagavond de bestemmingsplanwijziging voor zorgcentrum Patria aan de Ceintuurbaan goedgekeurd. De wijziging omvat een herbestemming van voor maatschappelijke doeleinden geschikte activiteiten naar woningbouw. Hiermee is voor ontwikkelende belegger Zwanenburg Projecten B.V. uit Heerenveen de weg vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling van de plannen voor maximaal 72 huurappartementen voor (door)starters op de woningmarkt. Deze ontwikkeling zal worden opgepakt in samenwerking met Paas Vastgoed.

De gemeenteraad van Bussum is enthousiast over de aanstaande herbestemming van het pand van de stichting Nusantara Indisch Zorgcentrum Patria in Bussum. Het onderkomen is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Een opwaardering is noodzakelijk. Dat dit na de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ook betaalbare en duurzamere appartementen oplevert, vergroot het enthousiasme. ‘Er wordt conform ons beleid voorzien in huisvesting voor (door)starters,’ zegt Bart Stolk, projectleider van de gemeente Bussum. ‘Bovendien hoeft het huidige pand dankzij de herbestemming niet te worden gesloopt. Het is ook daardoor een duurzame oplossing die tegelijk meer kansen biedt op een betaalbaar huurappartement voor (door)starters.’

VVD-raadslid Hugo Bellaart omschrijft de goedkeuring als een opsteker voor Bussum. ‘Het is al langere tijd een uitdaging meer woonruimte voor (door)starters te creëren,’ zegt hij. ‘Door het gebrek hieraan wijken veel mensen noodgedwongen uit naar omliggende gemeenten. We zijn dan ook erg gelukkig met het Patria-initiatief. Het past in ons beleid en zal de druk op de wachtlijsten voor betaalbare huisvesting voor de doelgroep verlichten.’

Zodra de stichting Nusantara Indisch Zorgcentrum Patria heeft ontmanteld, of zodra de nieuwbouwplannen in, en een verhuizing naar Almere zijn afgerond, zal het verbouwplan geactiveerd worden. Tot die tijd huurt Nusantara het zorgcentrum van Zwanenburg Projecten. Het verbouwplan ligt overigens nog niet vast maar ziet er in concept ambitieus uit. ‘In het plan transformeren we de huidige 68 zorgappartementen naar maximaal 72 reguliere,’ zegt Bernhard Hoekstra van Zwanenburg Projecten. ‘De nieuwe appartementen worden zestig vierkante meter groot. Het interieur van het pand wordt eerst in cascoconditie teruggebracht. Het pand op zich is degelijk waardoor veel elementen opnieuw te gebruiken zijn. De inrichting verandert, installaties worden vervangen door energiezuinige en het pand wordt geïsoleerd volgens de laatste eisen. Verder denken we na over het aanbieden van gratis Wi-Fi en een vast tarief voor gas en elektra voor de toekomstige huurders.’

Het exterieur van het huidige onderkomen van Indisch Zorgcentrum Patria wordt in de conceptverbouwplannen eveneens onder handen genomen. ‘We willen dit flink verfraaien,’ zegt Hoekstra. ‘Er moet echt een visitekaartje komen te staan. De bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk het bestaande pand te behouden en er een up-to-date herbestemming aan te geven. Dit past in het huidige beleid van de rijksoverheid waarin herbestemming en duurzaamheid speerpunten zijn. Als nieuwe buur hebben we bovendien oog voor de terreininrichting. In samenspraak met buurtbewoners willen we zorgen voor een goede en adequate parkeervoorziening.’


Deel: ' Gemeenteraad Bussum keurt bestemmingsplanwijziging “Patria” goed '
Lees ook