PUUR NOORDWIJK vraagt Plasterk toestemming voor 80 kandidaten


Opmars lokale partijen richting gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zet door.

NOORDWIJK (ZH), 20131212 -- Tijdens de algemene ledenvergadering van PUUR NOORDWIJK op 11 december jl. is Rob Duijndam als voorzitter van het bestuur verzocht Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken te consulteren of PUUR NOORDWIJK met 80 kandidaten kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. PUUR NOORDWIJK wil als grootste Noordwijkse kiesvereniging ontheffing van het gebruikelijke aantal van 50 kandidaten. De partij wil zich maximaal inspannen om plaats te bieden aan de grote groep Noordwijkers die actief de succesvolle ‘OOG & OOR’ politiek van PUUR NOORDWIJK willen uitdragen. Op 14 januari 2014 zal daarom tijdens een extra ledenvergadering pas de definitieve kieslijst wordt vastgesteld.

De leden hebben al wel locoburgemeester en wethouder Gerben van Duin (55), fractievoorzitter Taetske Visser-Danser (55), Hak van Nes (68) en wethouder Leon van Ast (36) als duo lijsttrekker/duwer aangewezen.

Het succes van lokale politiek
Onder leiding van deze vier politici gaat PUUR NOORDWIJK haar koppositie uit 2010 verder versterken en uitbouwen. Toen vertrouwde bijna één op de drie inwoners haar stem de partij toe. Het gewenste aantal van 80 Noordwijkers op de kieslijst vormt een bevestiging van die ambitie. En het bevestigt bovendien de succesvolle en herkenbare lokale politieke koers van de afgelopen jaren waar veel inwoners zich toe aangetrokken voelen. Het lokale geluid van PUUR NOORDWIJK leeft als nooit tevoren en krijgt op 19 maart 2014 een stevig vervolg.

[PUUR NOORDWIJK, v.l.n.r.: Leon van Ast, Taetske Visser-Danser, Gerben van Duin en Hak van Nes]


Rob Duijndam, voorzitter PUUR NOORDWIJK:

De bewoner staat centraal

Wij denken niet in termen van links of rechts. Wij zitten ook niet vastgeroest in landelijke dogma’s. Iets werkt of het werkt niet. Een oplossing is goed of slecht. Dat is het mooie van lokale politiek. Het bereiken van resultaten én het bereiken van de Noordwijkers, dat is waar wij aantoonbaar voor staan. Al sinds 2010 werken wij aan het ombuigen van een bestuurderscultuur naar bewonerscultuur door als PUUR NOORDWIJK bij al onze beslissingen PUUR de vraag te stellen ‘Wat heeft de Noordwijker eraan’. Het antwoord daarop is vervolgens richtinggevend voor ons handelen.

OOG & OOR politiek
Wij zullen onze succesvolle ‘OOG & OOR’ politiek verder versterken via een actieve en gemotiveerde achterban die ons geluid energiek zullen uitdragen. Met ons motto HOREN, ZIEN en BEREIKEN geven we daar een krachtig vervolg aan. Want met ‘Horen en Zien’ wordt onze ‘OOG & OOR’ politiek verder geactiveerd. En met ‘Bereiken’ versterken en benadrukken we onze lokale identiteit. Terug kijken naar behaalde resultaten en aangeven wat we de komende jaren gaan bereiken. Samen met onze Noordwijkse inwoners.

Ontheffing Minister Plasterk
Ik maak dan ook graag met Minister Plasterk contact om te onderzoeken of via een ontheffing 80 Noordwijkers de kans krijgen actief ons lokale geluid uit te dragen. Een geluid dat staat voor dichtbij-politiek, gericht op lokale belangen. Transparant, resultaatgericht en PUUR. Het zit in het DNA van onze lokale partij en garandeert de juiste afwegingen voor onze gemeente. Het bereiken van resultaten én het bereiken van de Noordwijkers, dat is waar wij met hopelijk 80 kandidaten van PUUR NOORDWIJK aantoonbaar voor staan.


Deel: ' PUUR NOORDWIJK vraagt Plasterk toestemming voor 80 kandidaten '
Lees ook