NotuBiz ontwikkelt visie op schriftelijke verslaglegging


Integratie NotuScript in bestaande audiovisuele diensten

ROTTERDAM, 20100707 -- Voortaan kunnen gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen bij NotuBiz terecht voor de schriftelijke verslaglegging van hun vergaderingen. NotuBiz biedt deze dienst aan onder de naam NotuScript. Daarmee is NotuBiz met haar dienstenpakket de unieke totaalaanbieder van zowel schriftelijke als audiovisuele verslaglegging speciaal gericht op vertegenwoordigende organen.

Tot op heden werd schriftelijke verslaglegging niet door NotuBiz aangeboden, maar door zusterbedrijf Notuleerservice Nederland, dat op dit gebied al ruim tien jaar actief is. Om haar dienstverlening te optimaliseren en het informatieaanbod completer te maken, is schriftelijke verslaglegging (NotuScript) nu onderdeel van het dienstenpakket van NotuBiz geworden.

Bezuinigingsoverwegingen
Het is NotuBiz niet ontgaan dat in dit `moderne' digitale tijdperk veel onduidelijkheid is ontstaan over het nut en de noodzaak van het `ouderwetse' schriftelijke verslag. Vanuit haar ervaring heeft NotuBiz een evenwichtige visie op verslaglegging bij vertegenwoordigende organen ontwikkeld. Uit bezuinigingsoverwegingen hebben bijvoorbeeld diverse gemeenten de geschreven verslaglegging radicaal teruggebracht van het woordelijke verslag naar de eigen besluitenlijst en zijn daarnaast volledig op audiovisuele verslaglegging overgestapt. Anderzijds zijn er veel gemeenten die juist weer een (beknopt) schriftelijk verslag introduceren voor een betere informatievoorziening voor de raadsleden en burgers.
Dat er op dit gebied veel in beweging is, blijkt bovendien ook wel uit het feit dat de Raad van State binnenkort uitspraak doet in een zaak waarin een burger woordelijke verslaglegging van een gemeente eist. Dit terwijl de gemeente de omvang van de schriftelijke verslaglegging juist heeft teruggebracht en audiovisuele verslaglegging aan de overblijvende, beknoptere schriftelijke verslaglegging heeft toegevoegd.

Schriftelijke verslaglegging: een belangrijke meerwaarde
Volgens NotuBiz zijn schriftelijke en audiovisuele verslaglegging geen tegenovergestelde maar juist elkaar aanvullende diensten. De verslaglegging van vertegenwoordigende vergaderingen dient daarom integraal benaderd te worden. Om inzichtelijk te maken dat schriftelijke verslaglegging een belangrijke meerwaarde heeft, zeker als integraal onderdeel van een audiovisueel verslag, heeft NotuBiz een overzicht van argumenten ontwikkeld. Gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen krijgen een exemplaar toegezonden. Dit kunnen zij gebruiken voor de interne overwegingen rond de vorming en invulling van de verslaglegging van hun vergaderingen.

Over NotuBiz
NotuBiz is marktleider op het gebied van raadspublicatie. Naast de koppeling met digitale publicatiedragers (eReaders, iPads, laptops, enzovoort) verzorgt NotuBiz tevens het live uitzenden van vertegenwoordigende vergaderingen (NotuCast) en het maken van schriftelijke (NotuScript) en audiovisuele verslagen (NotuRecord). Daarnaast biedt NotuBiz met NotuDoc een raadsinformatiesysteem waar alle informatie bij elkaar wordt gebracht. Door NotuDoc zijn alle informatiestromen op een centrale plek raadpleegbaar. NotuBiz presenteert zich als dienstverlener in plaats van systeemleverancier. Dit houdt in dat zij zoveel mogelijk werk uit handen van de opdrachtgever wil nemen. Zie voor meer informatie: www.notubiz.nl.


Deel: ' NotuBiz ontwikkelt visie op schriftelijke verslaglegging '
Lees ook