Oplossing voor de Griekse crisis


UTRECHT, 20111004 -- Een zich noemende 'klabouter' heeft via een persbericht op internet de Europese Commissie vandaag de oplossing voor de Griekse crisis aan de hand gedaan. Met vakantie naar Griekenland gaan kan de Grieken helpen en levert vakantiegangers een voordeel van 10 procent op. Het voorstel ziet er als volgt uit: Elke burger uit de Eurozone die met vakantie naar Griekenland gaat ontvangt van elke uitgave die hij in dat land doet een bon, waarop het bestede bedrag staat vermeld. Op die bon wordt ook de naam en vooral het BTW nummer van de leverancier vermeld.

 Aan het einde van de vakantie vult de burger een lijst met zijn gedane uitgaven in, vermeldt zijn naam, adres, burgerservicenummer (sofinummer) en bankrekening op de lijst en stopt deze lijst en de bijbehorende bonnen in een speciale enveloppe die geadresseerd is aan de Griekse belastingdienst. Die dienst stuurt de gegevens door naar Brussel en de burger ontvangt 10% van zijn, in Griekenland gedane uitgaven, op zijn rekening terug.

Hiermee kan de Europese Commissie het volgende bereiken:

1. De Griekse economie zal aantrekken doordat veel meer mensen zullen besluiten hun vakantie in Griekenland door te brengen.

2. De Griekse ondernemers zullen van elke levering een bon moeten schrijven.

3. Deze bonnen komen bij de Griekse belastingdienst terecht, zodat de te heffen BTW controleerbaar wordt, tevens is er voor veel Griekse ambtenaren weer werk aan de winkel.

4. De 10 procent die de burger terugontvangt van de EU vervangt de miljarden steun aan Griekenland en komt bij de burger, die nu voor de kosten opdraait, terug.

5. We houden op met mopperen op de Grieken en leveren met plezier onze bijdrage.

klabouter@hetnet.nl


Deel: ' Klabouter draagt oplossing aan voor de Griekse crisis '


Lees ook