Brussel keurt meetcorrectie op industriële emissiecijfers af


Raad van State keurde ten onrechte hoge zoutzuur uitstoot goed

AMSTERDAM, 20170927 -- Uit een deze week bij de Raad van State aanhangig gemaakte rechtszaak blijkt dat het Directoraat-Generaal Milieu (DGM) van de Europese Commissie geoordeeld heeft dat de Raad van State bedrijven een te hoge meetcorrectie heeft toegestaan op gemeten emissies van schadelijke stoffen. Nieuwe bedrijven met in hun schoorstenen de modernste meetapparatuur mogen, zo oordeelt het DGM, op door hen gemeten emissies geen correctie voor meetonzekerheid toepassen die correspondeert met de meetonzekerheid die hoort bij oude meetsystemen. Het oordeel uit Brussel betekent een nieuwe terechtwijzing aan het adres van de Nederlandse Staat dat men de luchtkwaliteit onvoldoende beschermt.

Emissiewaarden afvalverbrander REC Harlingen[Tabel emissiewaarden afvalverbrander REC Harlingen]
In concreto gaat het om een rechtszaak aangespannen tegen de afvalverbrander REC te Harlingen die al eerder meermalen landelijk nieuws is geweest vanwege herhaalde storingen en uitstoot van dioxinen. Het gaat nu echter om de jaargemiddelde uitstoot van zoutzuur die sinds de oprichting zich beweegt op een niveau tussen de 7 en 8 mg/Nm3, terwijl volgens de vergunning maximaal 5 mg/Nm3 is toegestaan. De verantwoordelijk gedeputeerde staat tot nu toe dat de REC standaard voor meetonzekerheid een vaste aftrek toepast - die de REC dus niet hoeft aan te tonen - van maar liefst 4 mg/Nm3. Dit met steun van rechters van de Raad van State en ook de experts die hen adviseerden.

Bezorgde omwonenden verenigd in een stichting Afvaloven Nee die van oordeel zijn dat alleen de werkelijke, de berekende maar tot op heden geheim gehouden meetonzekerheid, mag worden afgetrokken, hebben nu steun gekregen van de Europese commissie. Daarbij hebben zij zelf inmiddels uit diverse stukken gereconstrueerd dat de werkelijke meetonzekerheid van het meetsysteem van zoutzuur 0,68 mg/Nm3 bedraagt, hetgeen betekent dat de uitstoot van zoutzuur al jaren vér boven de norm is en ook voor waterstoffluoride blijkt nu dat de uitstoot boven de norm is. 

Voor de verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier van de SP wordt het een zwaar dossier. De REC is een volledig overheidsbedrijf terwijl zijn eigen SP fractie zich gisteren blijkens in de Staten van Friesland gestelde vragen geschaard heeft achter het oordeel uit Brussel dat alleen de werkelijke, berekende meetonzekerheid mag worden afgetrokken.


Deel: ' Brussel keurt meetcorrectie op industriële emissiecijfers af '
Lees ook