Gemeente Eindhoven live met clintvolgsysteem van Baas & Roost Advies


EINDHOVEN, 20070402 -- Gemeente Eindhoven, dienst Werk, Zorg en Inkomen (WZI) heeft in samenwerking met Baas & Roost Advies in minder dan een jaar het clintvolgsysteem iw3 gemplementeerd. Met iw3 wil de gemeente Eindhoven haar clinten, die een beroep doen op een WWB uitkering van dienst WZI, zo snel en doelmatig mogelijk begeleiden naar een situatie waarin zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 80 tot 100 medewerkers van WZI en daarnaast circa 100 gebruikers bij 12 re-integratiebedrijven gaan werken met dit systeem.

De gemeente Eindhoven kiest, na een Europese aanbestedingsprocedure, in april 2006 voor het clintvolgsysteem iw3 van Baas & Roost Advies. Het nieuwe clintvolgsysteem ondersteunt de regiefunctie van de casemanagers bij het activeren van clinten om zo uitstroom uit de bijstand te realiseren. De dienst WZI is nu beter in staat haar re-integratie-activiteiten te monitoren en daarmee de doelmatigheid van haar beleid en uitvoering te verbeteren. Hiermee brengt zij het credo `Werk boven Inkomen' nog verder in de praktijk.

Door het inzetten van het clintvolgsysteem iw3 krijgt de gemeente Eindhoven in n oogopslag een volledig beeld van haar clint, ongeacht in welke doelgroep de clint precies valt. iw3 biedt bovendien de mogelijkheid om ook toekomstige activiteiten in het kader van de Sociale Werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning te ondersteunen.

Voor verdere uitwerking van het principe `Werk boven Inkomen' is ook een goede en efficinte samenwerking nodig met de ketenpartners. Dankzij de iw3 Gateway wordt het voor de partners mogelijk online informatie over clinten, trajecten en contracten met de dienst WZI uit te wisselen. De gemeente Eindhoven streeft ernaar hierdoor de administratieve lasten te laten dalen, waardoor er meer aandacht gegeven kan worden aan het daadwerkelijk begeleiden van haar clinten.


Deel: ' Gemeente Eindhoven live met clintvolgsysteem van Baas & Roost Advies '
Lees ook