Alles op alles om moedersterfte te voorkomen


Burgemeesters en Wethouders op de bres voor moeders in ontwikkelingslanden

HAARLEM, 20100921 -- Dertien Nederlandse Millennium gemeenten zijn op dit moment betrokken bij de `estafette voor wereldmoeders'. Een campagne die als doel heeft het onderwerp moedersterfte in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen. Een belangrijk onderwerp, want meer dan 500.000 vrouwen sterven onnodig tijdens hun zwangerschap of bevalling omdat professionele zorg ontbreekt. 99 procent van de sterfgevallen vindt plaats in ontwikkelingslanden.

Zwangerschap is in delen van Afrika op dit moment doodsoorzaak nummer n onder meisjes tussen de 13 en 19 jaar. Niet alleen is dit een drama voor meer dan een half miljoen gezinnen, het werkt ook ontwrichtend voor de samenleving. Moeders zijn de spil van hun gemeenschap. Een gezonde moeder die zelf kan bepalen wanneer ze zwanger wordt begint op latere leeftijd aan kinderen. Hierdoor is ze niet alleen lichamelijk sterker om de zwangerschap aan te kunnen, het geeft haar ook de kans haar school af te maken. Ze kan dan een inkomen genereren en beter voor haar gezin zorgen. Hierdoor wordt armoede voorkomen en de samenleving versterkt.

De internationale gemeenschap heeft tien jaar geleden afgesproken armoede, honger en ziekte in de wereld drastisch terug te brengen: de millenniumdoelen. Om deze doelen te halen is ieders inzet van groot belang. Dus ook die van (Nederlandse) gemeenten. Wij weten uit ervaring dat lokale initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de mondiale ontwikkelingsagenda. De kennis en ervaring die wij als lagere overheid hebben, maakt ons bij uitstek geschikt om met lokale overheden in ontwikkelingslanden samen te werken aan de verbetering van hun dienstverlening aan hun burgers. Om een voorbeeld te geven: Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede gezondheidszorg dicht bij huis. Denk aan de GGD's en consultatiebureaus. Lokale overheden in ontwikkelingslanden hebben die taak ook, maar zijn vaak niet in staat die taak te vervullen. Wij werken eraan hun capaciteit te verbeteren zodat ze in staat zijn zorg te verlenen aan bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Daarnaast werken we met hen aan andere essentile voorwaarden om de millenniumdoelen te halen zoals transparant bestuur en democratisering. Middels het directe contact met onze inwoners kunnen wij zo de vaak abstracte boodschap van regeringsleiders over ontwikkelingssamenwerking terug brengen tot alledaagse proporties.

Hoewel we ons bewust zijn van de bezuinigingsopdracht die het Rijk heeft, maken we ons grote zorgen over de gevolgen hiervan voor kwetsbaarste en armste groepen in ontwikkelingslanden. Vaak zijn dit jonge meisjes en zwangere vrouwen. Wij pleiten ervoor dat de afspraken die in het kader van de Millenniumdoelen zijn gemaakt ook bij economische tegenwind overeind blijven staan, en niet te bezuinigen op dit thema. Het afgelopen jaar spraken Kamerleden van D'66, PVDA, GroenLinks, CDA, CU, SP en Partij voor de Dieren zich uit voor een leidende rol van Nederland op het gebied van reproductieve gezondheid. Toch daalt het budget hiervoor van 198 miljoen vorig jaar naar 187 miljoen dit jaar. Om in 2011 verder te dalen naar 162 miljoen (HGIS nota 2010). En tussen 1995 en 2008 daalde het wereldwijde budget voor reproductieve gezondheid als onderdeel van de totale gezondheidsfinanciering van 30 tot 12 procent. De Rijksoverheid moet blijven investeren in seksuele voorlichting aan jongeren in ontwikkelingslanden en de beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen voor vrouwen die niet zwanger willen worden. Investeringen zijn ook nodig in de scholing van traditionele vroedvrouwen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in een betere bereikbaarheid en betaalbaarheid van ziekenhuizen voor de armsten, in noodzakelijke medicatie om bijvoorbeeld bloedingen te stelpen en in veilige zwangerschapsafbrekingen indien de zwangerschap ongewenst is.

Van 20 - 22 september vindt in New York de VN Millennium top plaats. Hier wordt de voortgang op de millenniumdoelen besproken. Millenniumdoel 5, moedersterfte en universele toegang tot reproductieve gezondheid, loopt het verste achter van alle doelen. De top in New York is wat ons betreft een unieke kans voor Nederland om haar ambitie te tonen en het onderwerp moedersterfte en universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg hoog op de internationale politieke agenda te plaatsen. Als Nederlandse burgemeesters en wethouders van Millennium Gemeenten roepen wij op alles op alles te zetten om moedersterfte te voorkomen.


Wethouder Kok Millennium Gemeente Arnhem
Burgemeester Westmaas Millennium Gemeente Meppel
Burgemeester Rehwinkel Gemeente Groningen
Wethouder Rijpstra Millennium Gemeente Tytsjerkseradiel
Burgemeester van Rumund Millennium Gemeente Wageningen
Burgemeester Vos Millennium Gemeente Nieuwegein
Burgemeester Klitsie en Wethouder Hoeksema Millennium Gemeente Oss

Mede namens

Rolien Sasse, directeur gezondheidsorganisatie Simavi
Dianda Veldman, directeur World Population Foundation / MYBODY


In 2007 startte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de `Millennium Gemeente' campagne. Inmiddels zijn er 148 Millennium Gemeenten. (www.millenniumgemeenten.nl)


Deel: ' Alles op alles om moedersterfte te voorkomen '
Lees ook