NotuBiz ontvangt ISO-certificaten 9001 en 14001


ROTTERDAM, 20110708 -- Met ingang van donderdag 7 juli is NotuBiz ISO-9001- en 14001-gecertificeerd. De certificaten betreffen het kwaliteitsmanagementsysteem en het milieumanagementsysteem van NotuBiz. NotuBiz richt zich op het faciliteren van het gehele vergaderproces in de overheidsmarkt. Zowel middels digitale en multimediale toepassingen als door het leveren van tekstuele verslagen voorziet NotuBiz in de publicatiebehoeften van lokale en provinciale overheden.

NotuBiz opereert in een zeer innovatieve markt waarin veel verandering plaatsvindt. Op het gebied van het toegankelijk maken van (politieke) informatie verschijnen steeds nieuwe toepassingen die het vergaderproces nog beter inzichtelijk kunnen maken. Papierloos vergaderen is een voorbeeld van een nieuwe dienst die de laatste maanden een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Te midden van dit innovatiegeweld bestaat er een sterke behoefte aan zorgvuldigheid, kwaliteit en duurzaamheid. Het handhaven van een goed kwaliteits- en milieubeleid is juist daarom een must.

Directeur Rufus Flipse is erg content met de certificering. “Wij staan als NotuBiz voor hoogwaardige producten en diensten. De overheden die met ons samenwerken, professionaliseren hun eigen processen steeds meer en stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan hun leveranciers. Als organisatie moet je kwaliteit daarom intern ook hoog in het vaandel hebben staan; dit is één van onze speerpunten. De ISO-certificaten bekrachtigen dit en daar zijn we erg trots op!”

Over Notubiz

NotuBiz is architect van infrastructuren die politieke informatie ordenen en informatiestromen sturen. Met zijn werk draagt NotuBiz op belangrijke wijze bij aan de stroomlijning en het democratische gehalte van politieke processen.
https://www.notubiz.nl


Deel: ' NotuBiz ontvangt ISO-certificaten 9001 en 14001 '
Lees ook