Vergaderingen gemeente Goes via internet te beluisteren


Rotterdam, 20110404 -- Sinds 1 september 2010 zijn alle raads- en commissievergaderingen van de gemeente Goes live via www.goes.nl te beluisteren. Bovendien is de audio-opname van iedere vergadering na afloop beschikbaar in een eenvoudig doorzoekbaar archief. Voor de audioverslaglegging is de gemeente Goes een samenwerking aangegaan met het Rotterdamse bedrijf NotuBiz, specialist in informatievoorziening van politieke organen.

De beslissing om over te gaan tot uitzending van de raads- en commissievergaderingen via het internet is een belangrijke stap voorwaarts in de democratische processen binnen de gemeente Goes, Doordat geluidsopnames van vergaderingen zowel tijdens als na de vergadering online beschikbaar zijn, wordt de gemeentepolitiek beter toegankelijk. Geïnteresseerden hoeven immers niet meer naar het gemeentehuis te komen om een vergadering te volgen. Bovendien kunnen zij de opname op elk gewenst moment beluisteren.

De nieuwe vorm van verslaglegging in Goes houdt rekening met het gedrag en de uitrusting van de moderne mediagebruiker, die via iPad of smartphone op elk moment van de dag over de juiste informatie wil kunnen beschikken. Na de vergadering is het geluid van de vergadering online beschikbaar in de vorm van een zogenaamd audioverslag. Deze verslagvorm maakt het eenvoudig om specifieke delen van de vergadering terug te luisteren. Het audiobestand is zodanig bewerkt dat allerlei zoekopdrachten mogelijk zijn. Burgers kunnen bijvoorbeeld zoeken op agendapunten, thema’s of sprekers. Architect van deze infrastructuur is NotuBiz. Door dergelijke systemen te ontwerpen zorgt NotuBiz wereldwijd voor ordening en sturing van politieke informatiestromen.

Het besluit van de gemeente Goes om over te gaan op audioverslaglegging van de raads- en commissievergaderingen past in een breder kader. Het is een eerste stap op weg naar verdere digitalisering van diverse werkprocessen binnen de gemeente. De toekomstige manier van werken draagt op belangrijke wijze bij aan de stroomlijning en het democratische gehalte van politieke processen. NotuBiz en de gemeente Goes bouwen zo samen aan democratie.


Deel: ' Vergaderingen gemeente Goes via internet te beluisteren '
Lees ook