Chronisch zieken en gehandicapten belemmerd in deelname gemeentepolis


Leiden, 20160425 -- Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen vaak worden belemmerd in hun deelname aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima. 67 gemeenten werken niet samen met de grootst vertegenwoordigde zorgverzekeraar in hun regio, waardoor chronisch zieken en gehandicapten worden verplicht over te stappen indien zij hier aan willen deelnemen.

67 gemeenten hebben geen collectief zorgcontract gesloten met de meest vertegenwoordigde verzekeraar in hun regio. Dit blijkt uit onderzoek van het Z.I.C. Een gevolg hiervan is dat minima in deze gemeenten vaak gedwongen moeten overstappen van zorgverzekeraar als zij willen deelnemen aan de gemeentepolis.

Van de 67 betrokken gemeenten bieden 20 gemeenten bovendien slechts één collectief zorgverzekeringspakket aan, waardoor de keuzemogelijkheden voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen tot een minimum worden beperkt.

Wegvallen compensatieregelingen

Als reactie op het wegvallen van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (wtcg) en de compensatie eigen risico (cer) per 1 januari 2014, besloot het merendeel van de Nederlandse gemeenten de financiële compensatie te verwerken in de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima. In verschillende gemeenten kunnen minima echter alleen financieel gecompenseerd worden als zij deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

Problemen rondom gemeentebeleid

Simon den Hollander, woordvoerder van het Z.I.C, voorziet grote problemen rond de aanpak die sommige gemeenten hanteren. Hierbij refereert hij naar een eerder onderzoek, dat reeds uitwees dat juist chronische zieken en gehandicapten opzien tegen een overstap naar een nieuwe verzekeraar. “We hebben het hier over een kwetsbare groep mensen met elk een uitgebreide en unieke zorgvraag, en daar wringt de schoen”, aldus den Hollander. “De ‘one size fits all’ aanpak die verschillende gemeenten hanteren schrikt veel chronisch zieken en gehandicapten af. Dat zij hierbij ook de broodnodige compensaties mislopen wanneer zij weigeren over te stappen, komt bijzonder onwenselijk op mij over.”


Deel: ' Chronisch zieken en gehandicapten belemmerd in deelname gemeentepolis '
Lees ook