"Kostendekkende markt is een illusie"


ZEEWOLDE, 20101021 -- Gemeenten zouden zorgvuldiger met de markt moeten omgaan wanneer de begroting voor de markt wordt opgesteld. "Vooral als alle uren van een marktmeester tegen een commercieel tarief worden doorberekend aan de markt, is een kostendekkende markt een illusie", vertelt Henk Achterhuis, voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

Onder het motto `alle beetjes helpen' zullen gemeenten in het kader van de bezuinigingen ook de markt kritisch bekijken. De CVAH merkt dit, nu zij door diverse gemeenten gevraagd wordt te adviseren. Reden voor Achterhuis gemeenten hierop te attenderen. "Met name gemeenten die hun exploitatie niet meer gedekt krijgen, trekken aan de bel." Niet gek, volgens Achterhuis, als blijkt dat het ontstane tekort vaak komt door de post doorbelaste uren.

Als voorbeeld noemt de landelijke voorzitter een middelgrote markt met pakweg dertig ondernemers met een exploitatie van 70.000,- en een rele opbrengst van 40.000,- en dus een tekort van 30.000,-. "Dan blijkt de dienstdoende marktmeester voor ruim 35.000,- op de begroting te drukken, terwijl hij n dag in de week marktmeester is. Vier dagen verricht hij andere werkzaamheden als bode en toezichtstaken. Dus niet de feitelijke kosten: 20% van zijn salaris plus kleine opslagkosten, maar wordt het als volgt berekend: 52 weken x 8 uur x 74,- is ruim dertig mille", aldus Achterhuis.

Ook worden vaak de 'veegkosten' van het marktplein te hoog opgevoerd op de begroting. Als er geen markt is, moet het plein ook geveegd worden. Met name 'bladafval' in de herfst en zwerfvuil van andere dagen dan marktdagen, wordt opgeruimd na de markt. Zo kan de gemeente een substantieel deel van de reinigingskosten van de binnenstad de markt in rekening brengen. De markt betaalt dus meer dan noodzakelijk is.

Hoewel dit niet voor iedere markt geldt, betreft het enkele concrete voorbeelden. "Doodzonde", is de mening van de CVAH. Achterhuis: "Bijkomend gevaar is dat door verdere prijsopdrijving van marktgelden steeds meer collega's afhaken. De markt wordt hierdoor steeds minder aantrekkelijk en de kosten moeten door minder collega's opgebracht worden."


Deel: ' Vereniging voor Ambulante Handel Kostendekkende markt is een illusie '
Lees ook