Samenwerking Waterschap De Dommel en QuPRO


Eindhoven, 20110119 -- QuPRO BV, intermediair voor technici uit Kaatsheuvel, en Waterschap De Dommel zijn een meerjarige overeenkomst aangegaan voor de flexibele inzet van technici. Binnen de overeenkomst zijn verregaande afspraken gemaakt omtrent de flexibele inzet van kwalitatief hoogwaardige technici op verschillende niveaus en in verschillende discplines. Doel van de overeenkomst is het realiseren van korte communicatielijnen, eenduidige afspraken en daarmee een efficintere inzet.

*Directe aanleiding is het KALLISTO-programma. KALLISTO is de naam van het innovatieproject dat zich richt op het samen slimmer schoonmaken van afvalwaterwater. De waterschappen Brabantse Delta, Vallei & Eem en De Dommel, de universiteiten van Wageningen en Gent (B), de gemeente Eindhoven en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) nemen deel aan dit project.


Over Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel is een overheidsorganisatie, die zich primair richt op het schoonmaken en schoonhouden van water, alsmede het verzorgen van een goede distributie van water. Het waterschap werkt daarbij samen met de gemeenten in het verzorgingsgebied, de provincie Noord-Brabant en belangenorganisaties.

Over QuPRO

QuPRO BV richt zich op innovatieve wijze op de werving en inzet van technisch personeel in de sectoren bouw en techniek. Door de inzet van ervaren technici bij de werving van kandidaten, wordt primair op inhoud en kwaliteit geselecteerd. QuPRO BV heeft daarnaast een sterke kant in e-werving.

Deel: ' Samenwerking Waterschap De Dommel en QuPRO '
Lees ook